Ideari   Un país fratern i sobirà


Introducció de Un país fratern i sobirà (2)
Diagnosi de Sobirania nacional ( 2 3 4 ) (68)
Un nou camí (revisat) (7)
República i Estat plurinacional ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) (215)
Processos constituents (20)
Diagnosi de Municipalisme (7)
Municipalisme de base ciutadana (5)
Autonomia municipal i govern local (5)
Cooperació i coordinació supramunicipal (10)
Municipalisme transformador (8)
Diagnosi d'Europa i internacionalisme (12)
Construir per decidir (3)
Diagnosi de Sobirania econòmica (3)
Guanyar, recuperar i construir la sobirania econòmica (6)
Les persones abans que el pagament del deute (9)
Fiscalitat pròpia i solidària (18)
Democratització de les finances (6)
Banca pública (14)
Democratitzar i refundar els organismes econòmics multilaterals (3)
Diagnosi de Sobirania tecnològica (5)
Sobirania tecnològica per a totes les sobiranies (4)
Propietat pública i comuna de les dades (2)
Infraestructures digitals comunes (2)
Tecnologies per a la sobirania (2)
Diagnosi de Sobirania alimentària i energètica (2)
Capacitat de decisió i participació (2)
Autosuficiència territorial (1)
Revitalització agroecològica del món rural (2)
Dret a una alimentació sana i saludable (4)
Autosuficiència i democratització del sistema energètic (3)