Construir per decidir

europa-i-internacion

#1

Davant del segrest de les sobiranies a nivell europeu i global, apostem per construir alternatives des de baix i en xarxa, dins i fora de les institucions. Cal mostrar amb fets que les coses es poden fer d’una altra manera i replicar i escalar models d’èxit arreu del món; només així serà possible superar els sistemes institucionals i econòmics actuals. Els governs municipals i subestatals van per davant dels estats en aquest sentit. En són exemples els milers de municipis i regions que s’han declarat lliures del TTIP; les xarxes de ciutats refugi i els compromisos de governs locals arreu del món amb metes de reducció d’emissions de carboni molt més exigents que les dels estats.


#2

[Proposo reformular tot el paràgraf]
Davant del segrest de les sobiranies a nivell europeu i global, apostem per construir alternatives des de baix i en xarxa, dins i fora de les institucions. Cal mostrar amb fets que les coses es poden fer d’una altra manera i replicar i escalar models d’èxit arreu del món. És a dir, necessitem una clara aposta per la subsidiarietat en un món globalitzat, reconeixent la importància dels governs municipals i regionals per superar els sistemes institucionals i econòmics actuals. Des dels acords de lliure comerç fins a les xarxes de ciutats refugi o els compromisos de governs locals amb metes de reducció d’emissions de carboni ambicioses, és important que aquests nivells subestatals tinguin la força de respondre a problemes globals i tinguin interlocució directa amb les estructures supranacionals.


#3

Com és l’Europa a la què aspirem
El nostre és un europeisme crític, no conformista, democratitzador, amb voluntat de superar l’statu quo, generador d’alternatives i al servei de les persones. I volem transformar, canviar i democratitzar profundament les institucions europees. Sabent que Europa és molt més que les seves institucions, que és fonamentalment la seva gent, però on cal precisament de forma urgent posar les institucions existents al servei de la gent.
Una Unió Europea que cal que esdevingui més transparent, on el Parlament tingui les capacitats d’iniciativa legislativa i fiscalització efectiva de la Comissió i on la ciutadania comunitàriament estigui suficientment empoderada per neutralitzar l’acció dels lobbies, grups d’interessos especials i poders fàctics.
I una Unió Econòmica i Monetària amb una capacitat fiscal suficient, i mecanismes normalitzats de transfèrencies, i amb un banc central amb les competències completes, democràticament supervisable i mandats sense biaixos neoliberals. I amb unes institucions tant executives com parlamentàries específiques legitimades democràticament i que garanteixin que responen a l’interès general.
En definitiva, volem unes institucions europees democratitzades, on majories polítiques diferents puguin canviar els criteris, prioritats i orientacions actualment vigents blindats en forma de normes.
Cal doncs, donar la batalla per canviar i democratitzar Europa. Convertir-la en un espai més democràtic i comunitari i menys tecnocràtic i intergovernamental.

Els nostres compromisos per a l’acció i la mobilització
Sabem de les dificultats i dels interessos creats que obstaculitzen que les coses canviin. Però no ens resignem. I alhora confrontarem amb totes aquelles forces que pretenguin aprofitar la situació actual per aprofundir l’intergovernamentalisme tecnocràtic. Posem al servei del canvi i la democratització d’Europa totes les nostres energies polítiques. Tot i que també són necessàries, no ho canviarem només des de l’acció amb les nostres aliances institucionals continentals. Ens cal també, respectant la seva independència, l’impuls des de les ciutats del canvi i des del municipalisme rebel. I de les xarxes transnacionals socials, organitzades i d’activistes. I sobretot , ens cal la ciutadania mobilitzada, que participi i decideixi, i per això treballarem per a què s’obri una Convenció ciutadana per a què abordi també el necessari canvi dels Tractats europeus.
La nostra acció política en aquest sentit s’orientarà en tenir una proposta articulada de canvi de l’arquitectura institucional per a fer-la possible de forma progressiva. Però sabem que el canvi de l’organització de les institucions és una part. En paral.lel seguirem la lluita per desallotjar el neoliberalime hegemònic cristal.litzat en moltes normes, directives i regulacions, i per unes majories polítiques al servei del canvi que desterrin totes les formes de Gran Coalició.
Vam començar des dels municipis i seguirem fins a assolir una Europa en comú.