Capacitat de decisió i participació

sobirania-alimentàri

#1

Volem poder decidir sobre les polítiques agrícoles, alimentàries i energètiques que afecten a Catalunya. Hem de poder protegir la salut, la producció i el comerç agrícola ecològic interior, amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible, garantir la seguretat alimentària i energètica i contribuir a refredar el planeta. Calen nous canals de participació, deliberació i decisió sobre les estratègies alimentàries i energètiques de Catalunya, que funcionin de forma transparent i democràtica; donant suport a bancs i fires d’intercanvi de llavors; posant en marxa campanyes informatives sobre productes locals agroecològics i formes de produir i consumir energies netes. Volem un país on tota la població tingui garantit l’accés a l’alimentació i a l’energia.


#2

Localització: Punt 3.6 paràgraf «Capacitat de decisió i participació»

Text original: «Capacitat de decisió i participació. Volem poder decidir sobre les polítiques agrícoles, alimentàries i energètiques que afecten a Catalunya. Hem de poder protegir la salut, la producció i el comerç agrícola ecològic interior, amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible, garantir la seguretat alimentària i energètica i contribuir a refredar el planeta. Calen nous canals de participació, deliberació i decisió sobre les estratègies alimentàries i energètiques de Catalunya, que funcionin de forma transparent i democràtica; donant suport a bancs i fires d’intercanvi de llavors; posant en marxa campanyes informatives sobre productes locals agroecològics i formes de produir i consumir energies netes. Volem un país on tota la població tingui garantit l’accés a l’alimentació i a l’energia.»

Esmena: Addició, després de «donant suport a bancs i fires d’intercanvi de llavors» la frase «reforçant l’educació per la salut dels aliments en l’àmbit escolar; millorant la formació i assessorament a la pagesia; reforçant el paper de les ADVs (Agrupacions de defensa Vegetal)»

Motivació: Cal pensar en una agricultura professionalitzada amb coneixement i innovació, amb ajuda en alternatives en la defensa contra plagues i malalties. Cal pensar també que el model de producció agroalimentària va íntimament lligat al consum, cal fer pedagogia per canviar hàbits alimentaris (si convé reduir la producció de proteïna animal primer ens haurem de convèncer que en mengem massa).