Propietat pública i comuna de les dades

sobirania-tecnològic

#1

Cal posar al centre de la nostra agenda política la qüestió de la propietat de les dades. La majoria de les dades, que són un recurs comú fonamental per al nostre futur, es troben avui emmagatzemades en grans servidors corporatius i són del tot inaccessibles per al bé comú. Des del nostre espai polític, per contra, apostem per formes alternatives de propietat pública i comuna de les dades, ja que entenem que poden contribuir a crear una economia més democràtica i col·laborativa; superant així la lògica de funcionament de les xarxes privatitzades orientades al mercat i a l’eficiència.


#2

Proposta de suprimir la paraula “eficiència” al final del paràgraf doncs sembla que s’asimili “mercat i eficiència” quan en realitat el que estem proposant és una alternativa. Posaria “mercantitlitzacio de les dades”, és a dir com un producte més dins de la llei de l’oferta i la demanda.