Diagnosi d'Europa i internacionalisme

europa-i-internacion

#1

Arreu del món, la ciutadania s’està rebel·lant contra el segrest de les sobiranies pels mercats globals i per unes institucions transnacionals antidemocràtiques. Ens preocupa que sigui l’extrema dreta qui més s’està aprofitant d’aquesta crisi: confrontar grups humans, tancar fronteres per a les persones i obrir-les per al capital és la base de la desigualtat. Per tant calen, més que mai, espais que defensin totes les sobiranies des d’una perspectiva internacionalista, pacifista i antiracista.

Des d’aquest nou espai polític comú entenem que, en un món enxarxat de múltiples interdependències, les sobiranies mai no són absolutes. Reptes com el canvi climàtic o la financerització de l’economia creuen fronteres. Per això defensem les sobiranies en xarxa a nivell global, és a dir, un món de col·laboració solidària entre iguals. Per aconseguir-ho, cal que els municipis, pobles i la ciutadania organitzada treballin a nivell global per construir alternatives des de baix.

Les relacions de Catalunya amb el Mediterrani, Europa i Amèrica Llatina són una part fonamental d’aquesta tasca. Hi mantenim vincles socials, econòmics i culturals i compartim el fet que els centres de poder econòmic consideren les nostres societats com a perifèriques i fàcilment manipulables.

Casos com el de Grècia, on la troica ha imposat austeritat i privatitzacions contra el mandat democràtic, no poden repetir-se. No podem permetre que les institucions de la Unió Europea segueixin actuant en favor de les elits econòmiques i financeres, segrestant les sobiranies de la ciutadania. No ens falten motius: l’opacitat en la negociació de tractats com el TTIP o el CETA; el bloqueig per part dels estats membres al fet que la UE aculli a les persones refugiades; la militarització de les nostres societats…

Hi ha un debat a nivell europeu i dins d’aquest nou subjecte polític sobre quines estratègies podrien servir per democratitzar el continent. Cal refundar la UE superant l’intergovernamentalisme insolidari, impulsant-ne la democratització i posant fi a l’austeritat. Només així podrem construir una UE vertaderament democràtica i amb més solidaritat política. Però això s’ha de combinar amb la consideració que la UE actualment té un disseny com a projecte deslligat del control democràtic i que, per tant, cal preparar el terreny per anar més enllà dels límits marcats pels tractats i institucions per construir, guanyar i recuperar sobiranies.

Aquest aprofundiment estratègic ha d’enriquir el debat sobre quina política vers la UE hauríem de tenir des de Catalunya i l’Estat, i presentar línies de treball a desenvolupar i valorar conjuntament, en el camí d’un procés constituent europeu, perquè sigui la ciutadania qui puguem decidir com ha de ser aquest futur.


Construïm sobirania popular contra la globalització neoliberal
Debat obert sobre "Un país fratern i sobirà"
#2

[Afegir]
Això és especialment important per la gent jove, la generació amb més mobilitat de la història, que es veu obligada a l’exili econòmic més enllà de les fronteres nacionals i, per tant, es veu sotmesa a tot un nou tipus de problemàtica.

[Afegir]
Per això parlem de sobiranies compartides, ja que no podem afrontar problemes globals des de marcs nacionals. Són aquestes sobiranies que desborden els marcs de l’estat-nació, com ara la sobirania europea, les úniques que ens permeten combatre les elits financeres transnacionals.


#7

quart párrrafo (p.30)
“ No ens falten motius: l’opacitat en la negociació de tractats com el TTIP o el CETA; el bloqueig per part dels estats membres al fet que la UE aculli a les persones refugiades; la militarització de les Nostres societats…”.
Text a incorporar
La Comunitat Europea haurà de celebrar convenis amb els països que siguin respectuosos dels drets humans, realitzin pràctiques comercials sanes, respecte a la Constitució Europea i que a més en l’actual crisi humanitària, aquests països acullin a refugiats (com és el cas de Canadà).

COMENTARI: El CETA és un tractat que es ve negociant fa 7 anys, per tant cal ser molt cauts per dir que és una negociació opaca. Avui 15 febrer 2017, acaba d’aprovar-se a l’Eurocambra el CETA, el qual s’activarà a l’abril. En forma prèvia, ha de ser ratificat per cadascun Parlaments dels països membre.
D’altra banda, el TTIP amb els Estats Units ha quedat suspès per decisió de l’actual president americà.


#8

En l’apartat d’Europa i internacionalisme hi ha un vuit notable pel que fa a la Unió Europea, a les nostres propostes enfront d’ella.
Tampoc es contempla dins de l’internacionalisme la lluita dels pobles empobrits i les noves lluites per l’aigua i la terra, que són el símbol de la solidaritat dels ciutadans del nord en vers els oprimits del sud.


#9

Dèiem ja al nostre manifest: “El vell continent viu un context històric marcat per la ruptura del pacte social, el descrèdit de les institucions i la pujada de l’extrema dreta a la majoria de països on el sistema de partits tradicional retrocedeix. Una Europa en perill, que necessita avui més que mai d’una nova primavera dels pobles que els permeti recuperar plenament el poder democràtic i torni a situar la llibertat, la igualtat i la fraternitat com a valors centrals per reconquerir un projecte d’integració europea plenament democràtic i al servei de les persones.”
És doncs necessari fer compatible la crítica profunda i exigent al funcionament actual de la UE, amb una batalla i una proposta per canviar-la i democratitzar-la profundament.

Una Europa atravessada per múltiples crisis

En els darrers anys estem veient com múltiples crisis estan impactant la Unió Europea. L’especificitat i persistència de la crisi econòmica a l’Eurozona (on les divergències i desequilibris econòmics s’estan eixamplant i no es disposa dels mecanismes contracíclics suficients per superar-la i minimitzar futures crisis) i on han fallat i generat tant patiment les receptes basades en austeritat i contra-reformes estructurals; la crisi europea de gestió de l’acollida de refugiats (on l’absència d’una política comuna ha derivat en una política de confrontació insolidària entre països voluntat de compromís i aquells que se’n volen desresponsabilitzar resultant en l’actual vergonyant vulneració del dret efectiu a l’asil i catàstrofe humanitària a les fronteres i al mar); el creixement de pulsions i forces de dreta extrema i autoritària que proposen un replegament a l’estat-nació basat en criteris nativistes i xenòfobs; i un desprestigi i valoració negativa sense precedents tant de les institucions europees com de les dels estats membres.
En definitiva, ens trobem en un període on s’ha trencat el pacte social i en el que s’estan deconstituent molts d’aquells drets socials, seguretats econòmiques i llibertats que tradicionalment donàvem per garantits.

Totes aquestes crisis, presenten alguns factors compartits: dominància de l’intergovernamentalisme assimètric com a mètode executiu, l’encara hegemonia del neoliberalisme com a inspirador d’orientacions polítiques tant als estats membres com per al conjunt de la Unió (l’hegemonia neoliberal és multinivell) , i una majories polítiques generalment articulades al voltant de “Grans Coalicions” (explícites o implícites).
I alhora és un periode on l’extrema dreta i les forces reaccionàries intenten demolir la UE. És en aquest context que nosaltres no acompanyarem ni contribuirem -ni per activa ni per passiva- a explosionar la Unió Europea. I sí que ens mobilitzarem social i políticament per democratitzar-la i fer que sigui un instrument útil al servei de la ciutadania i dels interessos de la majoria social.

Per què volem canviar i democratitzar la Unió Europea

Som conscients de la insostenibilitat i degradació de l’estat de coses actual. Per això, pensem que hi ha moltes raons per lluitar per una integració que permeti recuperar plenament el poder democràtic. El dilema, però, es presenta amb tota claredat: O més integració político-democràtica o més globalització neoliberal.

En primer lloc perquè només amb una Unió Econòmica i Monetària completa, amb competències i capacitat fiscal, i legitimada democràticament, l’eurozona podrà ser un espai de prosperitat compartida, que pugui aplicar polítiques econòmiques alternatives, que respongui a l’interès general i que tingui mecanismes per contrarrestar amb certa efectivitat les crisis que puguin venir.

En segon lloc perquè molts dels reptes que tenim com a societat, com a espècie i com a part del planeta només poden abordar-se amb alguna garantia d’èxit des d’àmbits polítics i jurisdiccionals que superin l’estat-nació, del qual sabem les seves limitacions, mancances i insuficiències. No és possible des de l’estat-nació plantejar una alternativa al neoliberalisme i poder controlar la força destructora del capitalisme financiaritzat transnacional.Ens cal un espai polític legitimat democràticament d’abast continental per tal de contribuir a combatre el canvi climàtic, poder plantejar una justícia global i universal, minimitzar les desigualtats socioeconòmiques, revertir la financiarització de l’economia i plantejar una alternativa al neoliberalisme.

En tercer lloc, per preservar un espai de pau, on es puguin minimitzar els conflictes econòmics i identitaris entre estats i on sigui possible maximitzar i porjectar-los a la resta del món els valors de la fraternitat, l’internacionalisme i la vida en comú. Amb una política exterior orientada als drets humans i a la pau, pròpia i autònoma de la subalternitat als Estats Units d’Amèrica.

I, també, per poder contruir una alternativa al projecte replegaments nacionals-estatals que la Internacional Reaccionària i la dreta extrema estan plantejant i hegemonitzat, i què com hem anat veient no suposen cap oportunitat ni per la llibertat, ni per la igualtat, ni per la fraternitat.


#10

Només parla de “refundar la UE superant l’intergovernamentalisme insolidari, impulsant-ne la democratització i posant fi a l’austeritat”. Ni una referència aquí ni al punt 4.6 (Pacifisme i drets humans) a l’euro, ni a la OTAN, etc. Tampoc apareix cap referència a la internacionalització del capital i a la globalització.


#11

Proposta d’addició: afegir “feminista i ecologista” al final del paràgraf.
Motivacio: no sóc partidari de posar tants -ista al text, però si es vol/creu que el document els ha d’incloure, caldria afegir la sobirania pel que fa al gènere i la gestió del medi.


#12

Voldria afegir un parell de coses. Jo canviaria algu paràgraf:
“Les relacions de Catalunya amb la Mediterrània, Europa i l’Amèrica Llatina són una part fonamental d’aquesta tasca”.
Jo qüestiono que nomás se circumscriguin les relacions internacionals a aquestes tres regions. De fet, hem de començar a obrir encara més els ulls a d’altres realitats. En un min global com el nostre si bé és cert que tenim més relacions amb aquestes regions no he de deixar de banda d’altres, que, a més, poden ser fonamentals en el futur ben proper. Hauríem de defugir de la idea tan extesa des de l’època del franquisme que només les nostres relacions internacionals han de ser amb aquests pobles esmentats en el primer document.
Hem de ser més agosarats i anar més lluny. Axil, si penséssim només en termes de poblacions estrangeres que viuen al nostre país, no és cert que algunes de les comunitats més nombroses són d’altres regions? Així, si penséssim en aquests termes hem de tenir ben present que hi ha comunitats molt nombroses que són asiàtiques (Pakistan, Xina), o de l’Àfrica subsahariana (Senegal, per exemple).
Però també hem d’anar més enllà. Un país nou ha de trencar també aquestes fronteres mentals i ideològiques.
Jo proposaria:
“Les relacions de Catalunya amb diverses regions i pobles del mon són una part fonamental d’aquesta tasca; si bé les regions MENA (Pròxim Orient i Nord d’Àfrica), Europa i l’Amèrica Llatina han estat tradicionalment aquelles amb les que més relacions hem tingut, avui no podem deixar de pensar i treballar amb l’Àsia i l’Àfrica subsahariana.”


#13

Pel què fa al disgnòstic cal afegir l’amenaça (econòmics, per a la pau, per a la fraternitat i la solidaritat entre pobles) que suposen els replegaments estatals (que formen part del projecte de l’extrema dreta) pel risc de balcanització i descomposició de la UE i la UEM.

Alhora cal assenyalar que s’està obrint el debat també entre les elits sobre la necessitat de reformar la Unió Europea i l’eurozona. De manera que decau la premissa sobre una europa irreformable. En aquest context, Un Pais en Comú hauria de fer tots els esforços, dedicar bona part de les seves energies i donar la batalla per un canvi profund i democràtic de la UE i la UEM.


#14

Aquí un conjunt d’esmenes al text, tractant de profunditzar en les mancances de la Unió Europea actualment. Sobre el text original:

La proposta seria també intentar separar la part més d’Unió Europea de la internacionalista, perquè són dos àmbits d’actuació diferenciats.


#15

Comparteixo la teva aportació, però reclamo que sigui compatible amb el pensament -espero que hegemònic entre nosaltres- que un nou estat català en forma republicana (com, sinó ?) no sols no contribueixi a cap balcanització de la UE sinó que enforteixi la seva essència democràtica i d’economia d’escales fundacional.
L’actual configuració i l’encara més actual deriva antidemocràtica de l’estat espanyol camina decididament cap a la pitjor forma de concepció dels estat-nació nascuts al XIX i cap a la més cínica conformació de la UE. No és , de cap manera, un estat federal. Ni vol ser-ho.
Espanya no necessita de partits d’estrema dreta com els que malden per guanyar a Holanda, França, RU, Àustria, Alemnaya,…
L’extrema dreta, a Espanya, ESTÀ INSTAL.LADA en el poder des de fa anys.


#16

Trasllado esmena d’un company que no ha pogut registrar-se:
Pàg.29 i 30, 3.3 “Europa i internacionalisme”

El 3r paràgraf d’aquest apartat només es refereix al Mediterrani, Europa i l’Amèrica Llatina. És indispensable que hi hagi com a mínim algunes pinzellades sobre la situació mundial, que, a més a més, influiran força sobre la nostra acció en aquest periode, com ara aquestes:

<Alguns dels trets més significatius de la situació mundial són aquests:

  1. Un cert replegament econòmic i políticomilitar dels Estats Units (EUA)
  2. La divisió i les turbulències en la Unió Europea (UE)
  3. Un pes creixent dels grans països emergents, tot i els alts i baixos que els afecten com és ara el cas del Brasil.

Fets com els següents entre molts d’altres ho il•lustren:

  • El risc d’expansió del proteccionisme comercial, sobretot a partir dels EUA, que segueix els intents anteriors de desregulació màxima del capital per mitjà dels macrotractats de l’Atlàntic (TTIP) i del Pacífic (TPT).

  • La pèrdua d’influència políticomilitar occidental al Pròxim Orient, després d’haver desestabilitzat la regió gràcies a les guerres “humanitàries” de l’Afganistan, l’Iraq i Líbia, i a la intervenció a Síria.

  • La situació catastròfica de milions de persones fugitives d’un Pròxim Orient devastat, tractades com a simples danys col•laterals de les intervencions a la regió.

  • El Brexit, la difusió dels corrents euroescèptics i, tant en la UE com en els EUA, també dels d’extrema dreta, com a reacció davant els fracassos acumulats, econòmics, polítics i militars i les seves conseqüències sobre grans sectors de la població treballadora a totes dues bandes de l’Atlàntic.>