Autosuficiència i democratització del sistema energètic

sobirania-alimentàri

#1

La sobirania energètica es basa en la no-dependència de fonts energètiques externes i contaminants. L’autosuficiència mitjançant fonts renovables és avui totalment viable a Catalunya, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista econòmic. Ara bé, de res serveix l’autosuficiència si la ciutadania no tenim capacitat de decisió sobre el model energètic. Per això cal democratitzar el sistema energètic —ara en mans de l’oligopoli elèctric que domina arreu de l’estat la generació, la distribució i la comercialització de l’energia— i posar-lo sota el control de la ciutadania.


#2

Primera frase. Proposta de canvi: Eliminar “i contaminants”. Text nou: “La sobirania energètica es basa en la no-dependència de fonts energètiques externes”.

Motivació: Malgrat no sigui el nostre model, es pot ser sobirà a partir d’energies contaminants.

Segona frase. Proposta de canvi: "Cal promoure un procés decidit cap a l’autosuficiència energètica mitjançant fonts renovables (per exemple amb el suport a parcs eòlics o fotovoltaics i a cooperatives de consum com Som Energia), viable a mitjà termini tant des del punt de vista tècnic, econòmic i social.

Motivació: caldria tocar una mica més de peus a terra: quan el text diu “…és avui totalment viable a Catalunya…” suposo que no es refereix a fer-ho en 24 hores, sinó a un procés que s’allargaria una mica en el temps oi? Afegeixo social ja que suposo que per tirar endavant aquest procés es tindrà en compte l’opinió de la ciutadania afectada (per exemple, la que viu prop de les zones de producció energètica, siguin centrals nuclears o aerogeneradors…)


#3

Crec que ens hem de posicionar en el tancament d’unes centrals nuclears obsoletes i perilloses. Hem de ser clars i directes amb aquest tema!!!