Autosuficiència territorial

sobirania-alimentàri

#1

Apostem per un model econòmic que incrementi la sobirania alimentaria, energètica i de matèries primeres per reduir els fluxos de llarg recorregut innecessaris i, al mateix temps, reduir l’endeutament extern. Per aconseguir-ho cal incrementar l’autosuficiència territorial en energia i alimentació, orientant l’economia cap a mercats de proximitat i diversificant l’oferta (més policultius, més persones dedicades a la pagesia). Només apostant per cicles de distribució curts aconseguirem reduir el malbaratament energètic i alimentari.