Dret a una alimentació sana i saludable

sobirania-alimentàri

#1

La gent que vivim a Catalunya hem de poder tenir dret a alimentar-nos de forma sana i saludable, amb aliments lliures d’agrotòxics i transgènics, i produïts amb unes condicions respectuoses amb l’entorn.


#2

Insistir en voler relacionar els transgènics amb algun tipus de perill sanitari és un error greu. Tots els estudis en bioseguretat avalen els aliments provinents d’OGM. A la UE, addicionalment, cada aliment transgènic que vulgui ser comercialitzat ha de passar per estrictes controls sanitaris i de bioseguretat.

Com a exemple de la inoqüitat dels transgènics, aquest article publicat al Journal of Animal Science mostra com un estudi realitzat en 100.000.000.000 caps de bestiar no troba cap efecte de l’alimentació amb pinso transgènic al comparar-la amb l’alimentació amb pinso tradicional. Existeixen nombrosos estudis i metaestudis amb conclusions idèntiques.

El rebuig als transgènics s’entèn pel seu control per part d’un oligopoli i per les implicacions que això ha tingut socialment en casos concrets. En tot cas, el problema és el sistema econòmic i no la ciència.

És per això que proposo no caure en arguments anticientífics i evitar fer esment als transgèncis.


#3

Pel que fa als agrotòxics, crec que desde UPeC no hauriem de donar cobertura a la quimiofòbia.

De la mateixa manera que pels transgènics, l’ús de agroquímics està avalat científicament. D’altra banda, cal recordar que l’últim cas sanitari greu a Europa relacionat amb l’alimentació va ser el brot de la síndrome hemolíticourèmica al 2011 a Alemanya (la crisi dels cogombres) on van morir 32 persones. L’origen de l’E. coli causant de la malaltia va ser un cultiu ecològic.


#4

La paraula agrotoxics hauria d’eliminar-se de tots els llocs on surt.
Ho proposo com esmena. Substituir agrotòxics per fitosanitaris,

Proposo substituir la frase per alguna cosa així:
“La gent que viu de Catalunya ha de tenir dret a alimentar-se d’una forma sana i saludable. Cal vetllar pel bon desenvolupament d’una producció agrària sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb una qualitat alimentària garantida.”

A la introducció podríem fer esment a la voluntat que Catalunya sigui territori lliure de transgènics (però no lligar-ho al tema de salut i seguretat alimentària)

D’acord amb el tema OGM. No cometem l’error. Podem i volem una Catalunya lliure de transgènics però els motius no són de salut. Com diu el companys un tema de model econòmic i, hi afegeixo, d’encontre de llibertats. La llibertat d’un pagès que vol produir ecològica es veu torpedinada per la llibertat de plantar transgènics. La pol·linització creuada i/o contaminació en la manipulació posterior sí que està demostrada. SI un pagès s’esforça per produir ecològica i en els anàlisis d’OGM es troba un 3% de material transgènic ja no pot certificar el seu producte com a ecològic amb el trasbals econòmic i personal que això suposa.
Éa molt important per respecte a la pagesia que segueix una legislació molt restrictiva (en l’actualitat tot es produeix per sota els estàndards de l’agricultura integrada) i per falta a la veritat sortir d’aquest “frame” de quimiofòbia.