Municipalisme de base ciutadana

municipalisme

#1

Entenem el municipi com l’espai de proximitat on les persones han de poder decidir, en comú, com fer front als seus problemes col·lectius. El municipalisme, per tant, es basa en retornar la sobirania a la ciutadania. És, de fet, el principal mecanisme de participació capaç de recollir la voluntat de veïns i veïnes i transformar-la en una nova realitat política a partir de mesures concretes. És des d’aquesta perspectiva que apostem pel món local com a espai clau en l’empoderament de les persones, contenint el domini creixent que exerceixen els poders econòmics, sovint a través de la innecessària gestió privada de serveis públics.


#2

Afegir. " És per nosaltres l’espai de participació política principal de la ciutadania. L’espai on els veïns i veïnes d’un municipi s’impliquen coma regidors i regidores, alcaldesses o alcaldes, per defensar el bé comú i els interessos de la seva comunitat." mantenir la resta


#3

Proposo canviar:

Entenem el municipi com l’espai de proximitat on les persones han de poder decidir, en comú, com fer front als seus problemes col·lectius. El municipalisme, per tant, es basa en retornar la sobirania a la ciutadania europea. És, de fet, el principal mecanisme de participació capaç de recollir la voluntat de veïns i veïnes i transformar-la en una nova realitat política a partir de mesures concretes. És des d’aquesta perspectiva que apostem pel món local, dins d’un marc europeu i solidari, com a espai clau en l’empoderament de les persones, contenint el domini creixent que exerceixen els poders econòmics, sovint a través de la innecessària gestió privada de serveis públics.


#4

Propongo hacer una referencia explicita a los presupuestos participativos:

Es, de hecho, el principal mecanismo de participación capaz de recoger la voluntad de
vecinos y vecinas y transformarla en una nueva realidad política a partir de medidas concretas. En este sentido, apostamos por construir de manera colectiva las políticas municipales con la ciudadanía, prestando especial atención a los procesos participativos de los presupuestos municipales.


#5

Afegir nou paràgraf:

LA CARTA EUROPEA SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT.

L’any 1998 es va commemorar a tot el món el 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. L’Ajuntament de Barcelona va celebrar amb una conferència la que hi varen assistir ONGs, autoritats locals, persones i institucions preocupades pels Drets Humans redactant un compromís de totes les ciutats europees envers els Drets Humans. Aquest text inspiraria la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
La Carta compromet al conjunt dels regidors/es dels ajuntaments que l’han signada en defensa dels drets civils i polítics, drets socials i drets culturals
La carta és per sobre de tot un document essencialment polític i constitueix un autèntic programa de govern assumit per les ciutats signatàries. És a dir, ha de servir d’una banda, com a instrument guia per ajustar els ordenaments locals a les noves necessitats de protecció i garantia dels Drets Humans i, de l’altra, com a marc orientador de les polítiques públiques a les ciutats.