Democratitzar i refundar els organismes econòmics multilaterals

sobirania-econòmica

#1

Volem contribuir a la democratització dels òrgans multilaterals econòmics supranacionals, ja que actualment són preses dels interessos del neoliberalisme. Cal tornar a establir un consens global basat en òrgans financers monetaris i comercials que responguin a l’interès democràtic. Per això caldrà impugnar fermament els actuals òrgans antidemocràtics com l’OMC, l’FMI, el Banc Mundial o el Banc Central Europeu. Si aquests organismes no canviessin la seva naturalesa, caldria considerar-ne la substitució per noves institucions que servissin a un internacionalisme democràtic.


#2

No es poden posar totes aquestes institucions en el mateix sac. No és el mateix el BM que l’FMI, per exemple. Per tant, caldria una altra redacció que tingués en compte realitats diferenciades. El Banc Mundial, per exemple, té una important presencia en el món de la cooperació internacional per al desenvolupament que no tenen les altres. No tot és el mateix.


#3

S’hauria d’aprofundir en les prioritats del nou consens global. A més, a la frase final és incorrecte posar al mateix sac organitzacions internacional de caràcter molt divers, i per tant millor ressaltar sobretot en la més danyina de totes (i que a més forma part de la Troika), que és l’FMI.