Ideari


Cultura de la pau [Una revolució democràtica i feminista] (9)
Gestió de la demanda [Un nou model econòmic i ecològic] (2)
Gestió pública i democràtica [Un nou model econòmic i ecològic] (4)
Una mobilitat sostenible, eficaç i vertebrada [Un projecte de país des de tots els territoris] (5)
Emancipació i transformació social [Una revolució democràtica i feminista] (3)
Ús preferent del català ( 2 3 ) [Un país inclusiu] (44)
Cooperació per a l’empoderament [Una revolució democràtica i feminista] (3)
Garantia de rendes [Un nou model de benestar] (20)
Formació professional [Un nou model de benestar] (5)
Comunicacions [Un projecte de país des de tots els territoris] (3)
Mobilitat sostenible [Un nou model econòmic i ecològic] (17)
Democratitzar i refundar els organismes econòmics multilaterals [Un país fratern i sobirà] (3)
Diagnosi de Pacifisme i drets humans [Una revolució democràtica i feminista] (5)
Un nou model de cicles de vida [Un país inclusiu] (4)
Atenció especialitzada sociosanitària a la salut mental, a les persones amb problemes d’addiccions i atenció sociosanitària [Un nou model de benestar] (11)
Reactivació econòmica i sobirania energètica [Un projecte de país des de tots els territoris] (2)
Banca pública [Un país fratern i sobirà] (14)
Universitat pública d’accés universal i gratuït [Un nou model de benestar] (16)
Joventut migrada [Un país inclusiu] (3)
Democratització de les finances [Un país fratern i sobirà] (6)
Diagnosi de Model econòmic i productiu [Un nou model econòmic i ecològic] (19)
Joventut [Un país inclusiu] (5)
Diagnosi de Feminismes i drets de les dones [Un país inclusiu] (7)
Fiscalitat pròpia i solidària [Un país fratern i sobirà] (18)
Món rural i nova cultura de l’aigua [Un projecte de país des de tots els territoris] (3)
Diagnosi d'Europa i internacionalisme [Un país fratern i sobirà] (12)
Protecció internacional [Un país inclusiu] (3)
Model educatiu participatiu [Un nou model de benestar] (13)
Accés universal i convivència enriquidora [Un nou model de benestar] (5)
Millora de l’ensenyament a primària i secundària [Un nou model de benestar] (8)