Cooperació per a l’empoderament

pacifisme-drets-huma

#1

Treballarem per una cooperació que empoderi les classes populars i en la qual tots i totes puguem implicar-nos, avançant cap a la transformació social i econòmica que reclama el món en el moment actual. El veritable canvi vindrà donat per la participació activa i adaptació crítica de la ciutadania en els reptes i possibilitats que s’obren amb la globalització dels processos econòmics i socials; per la intervenció des del món local en la complexitat mundial i per mantenir la pròpia autonomia, enfront d’una informació desbordant i controlada des de centres de poder econòmic i polític.


#2

Text a incorporar a continuació
Ha de generar-se un ambient de tranquil·litat, que permeti l’aglutinació de les forces d’esquerra, de manera que l’apoderament aconsegueixi el govern municipal, mitjançant el triomf en les eleccions respectives


#3

En aquest apartat caldria recordar la importància de la societat civil organitzada, les ONGD’s i d’altres moviments de solidaritat que han estat defensant i practicant una cooperació seriosa, responsable i que defensa el bé comú al nostre país.
D’altra banda, tot i que esmentem la “intervenció del món local em la complexitat mundial…”, dubto que s’entengui que el que volem dir és que defensem la cooperació desencentralitzada.