Ideari   Un projecte de país des de tots els territoris


Introducció de Un projecte de país des de tots els territoris (9)
Diagnosi de Terres de l'Ebre (1)
Una alternativa de país a una política territorial injusta (2)
Desenvolupament econòmic des de la defensa dels béns comuns i del patrimoni natural (1)
Reindustrialització i reactivació econòmica per garantir la igualtat d’oportunitats (1)
Una xarxa viària al servei dels veïns i les veïnes (1)
Diagnosi d'Alt Pirineu i Aran (9)
Dona en l’àmbit rural (1)
Sanitat i serveis socials (1)
Educació i cultura (4)
Comunicacions (3)
Habitatge i urbanisme (1)
Energia (4)
Economia i treball (6)
Pagesia i ramaderia (2)
Medi ambient i espais forestals (2)
El turisme a l'Alt Pirineu i l'Aran (2)
Diagnosi de Camp de Tarragona (3)
Una mobilitat sostenible, eficaç i vertebrada (5)
Un nou marc de governança (2)
Diversificació econòmica i ocupació de qualitat (3)
Energies renovables, medi ambient, i patrimoni natural (4)
Per una sanitat pública, gratuïta, i de qualitat per tot el Camp (2)
Educació pública i de qualitat i descentralització dels centres universitaris, aproximant-la al territori i al seu teixit productiu (2)
Diagnosi de Comarques Centrals (2)
Infraestructures i transport públic al servei del bé comú del territori (2)
Un desenvolupament econòmic sostenible que generi ocupació i oportunitats (2)
Garantir els drets i serveis a totes les persones (3)
Diagnosi de Comarques Gironines (2)
El dret a la mobilitat: integrar el territori i garantir la igualtat d’oportunitats (3)