Energia

alt-pirineu-i-aran

#1

S’ha d’aprofitar la fi de les concessions privades d’explotació de les centrals hidràuliques per crear empreses públiques de gestió i comercialització; potenciar la generació i l’ús d’energies renovables i afavorir-ne l’extensió i la conscienciació.


#2

A partir de l’any 2025 caduquen les concessions d’algunes de les explotacions hidroelèctriques de l’Alt Pirineu i l’Aran, ara en mans d’empreses privades. S’obre llavors, la possibilitat de que aquestes explotacions reverteixin a l’administració i es puguin crear empreses públiques d’àmbit local que a part de revertir els beneficis econòmics al territori, prioritzi els benèfics socials com la creació de llocs de treball o tarifes energètiques adaptades a les possibilitats dels consumidors amb necessitats específiques.


#3

Una recent sentència del Tribunal Suprem estableix el dret d’alguns municipis de l’Estat espanyol a exigir als titulars de les línies elèctriques el pagament d’impostos per les línies que travessen els seus territoris. Cal que els municipis de l’Alt Pirineu i l’Aran també puguin procedir al cobrament d’aquests impostos.


#4

Potenciar el consumo de energías renovables, diversificando su producción y aprovechando los recursos naturales del territorio, (masa forestal, solar, turbinas de agua, ect).