Garantir els drets i serveis a totes les persones

comarques-centrals

#1

Cal una política que garanteixi l’accés als drets de la ciutadania a patir d’una millora en els equipaments educatius, socials i de salut, així com infraestructures tecnològiques i culturals. Més enllà dels grans sistemes urbans de les planes de la conca d’Òdena, del Bages i de Vic i sense oblidar els micropobles, la política d’equipaments actualment no satisfà prou la diversitat dels diferents situacions als territoris.


#2

Molt important que la ciutadania consideri que té dret a viure dignament. Això comporta el dret a un habitatge digne, educació i sanitat pública i igualment pensions publiques dignes. És a dir, que es compleixi de veritat, els artícles de la Constitució.


#3

Donat que la Conca dÒdena està inclosa en la part de la comarca de l’Anoia que pertany a la vegueria Penedès caldria eliminar la referència a la Conca d’Òdena d’aquest text