Diagnosi d'Alt Pirineu i Aran

alt-pirineu-i-aran

#1

Les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el territori d’Aran presenten unes característiques comunes i formen una unitat territorial, socioeconòmica i cultural, però cadascuna amb identitat i personalitat pròpies, on cal remarcar l’Aran. L’1% de la població gestiona el 20% del territori català. El despoblament és la gran problemàtica que comparteix l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran. Els darrers anys s’han perdut anualment uns cinc-cents habitants, principalment joves que busquen feina.

Per revertir aquesta situació, hem d’apostar al màxim en qualitat de vida potenciant uns serveis adequats al nivell de la resta del país: socials i sanitaris, educatius i culturals, energètics i mediambientals, de comunicació i tecnològics. Els ajuntaments de muntanya han de ser els principals dinamitzadors econòmics i socials i, per això, cal intervenir en molts àmbits diversos. En aquest sentit, la constitució de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran i la descentralització dels serveis de la Generalitat es fan imprescindibles.


#2

La Llei 1/2015 del règim especial d’Aran reconeix l’Aran com una realitat nacional amb personalitat pròpia i diferenciada i en destaca la seva llengua i el seu autogovern, per tant, al parlar de l’Alt Pirineu i Aran cal fer esment a aquest tret diferencial i tenint-lo en compte, estudiar l’encaix de l’Aran en la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran


#3

D’acord amb la consideració anterior del company aporte
Per les seves peculiars caracteristiques, la val d’'Aran te que tindre un tractament especial.


#4

Com aranès crec que sería un gran avanç que siguessim circumpscripció electoral propia; que poguem escollir els nostres propis representants a Catalunya, Espanya i Europa és una demanda demogràficament “injustificable”, ho sé, pero culturalment representem a la nació occitana i sería just que aquesta hi estigués representada sense dependre dels interessos partidistes supraterritorials. I think :slight_smile:


#5

Hola,

També ho he publicat en altre lloc; però per si de cas.

Hola,

No sé si l’aportació ha d’anar aquí. Ja em direu si no és el lloc correcte.

EL CONCEPTE “VEGUERIA” a Un país en Comú.
Resum Executiu de les Ponències 0.
A la introducció es diu : “ Desenvolupar unes institucions públiques no burocràtiques que garanteixin i proveeixin drets, serveis i polítiques públiques de forma universal”.
A l’apartat 3.2 es reitera el paper que el municipalisme ha tingut en l’adopció de polítiques concretes que han millorat la vida de la ciutadania.
A l’apartat 6: Garantir la igualtat d’oportunitats i l’exercici dels seus drets a tota la ciutadania.

Creiem que cal definir, explícitament, el concepte de vegueria com a eina per a una nova concepció de l’administració territorial que tot fent més eficient l’acció de l’administració pública afavoreixi la participació ciutadana i la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

És evident que aquesta percepció d’administració del territori no és percebuda amb els mateixos nivells d’urgència per al resident de l’Àrea Metropolitana que per als residents de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Pirineu i Aran o de determinades comarques de les Terres Gironines, de Lleida o de la Catalunya Central.

El concepte “vegueria” com a eina administrativa innovadora és alhora un concepte “lingüístic” que es fa imprescindible per subratllar la voluntat d’una nova administració territorial, a la vegada més eficient i sobre tot respectuosa amb el principi de la igualtat d’oportunitats.

Demanem, doncs, que el terme concret de “vegueria” sigui esmentat al document “Resum Executiu de les Ponències 0”.

Grup de treball de l’Alt Pirineu i Aran.


#6

Volguer agrupar Alt Pirineu i Aran com una única realitat socio-económica és l’error que porta anys comentent la Generalitat. A efectes pràctics Veguería = Circumpscripció electoral; la definició que se li vulgui donar al cap i a la fi és irrellevant.


#7

Potser el redactat no hauria d’incloure “única realitat socio-económica”, tot i que molts dels problemes que tenim són semblants. Està clar que l’Aran té personalitat pròpia i diferenciada i caldria reflectir-ho.

Però el que seria un error molt greu és que l’Alt Pirineu i Aran quedessin inclosos dins de les províncies de Lleida i Girona, com succeceix actualment. En les decissions que prenen som una mica el pati d’esbarjo de les capitals… I així ens va! Ens veuen com la neu de Lleida, la muntanya de Lleida, el Pirineu de Lleida, les terres de Lleida

Crec que és millor anar pas a pas que quedar-nos quiets perquè no es pot aconseguir tot. De moment, crec que és millor defensar l’eina de la vegueria fins que creem una de millor.


#8

Estic d’acord amb la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, però aquesta hauria de contemplar un tractament específic per l’Aran, com potser un territori federat, que deixi clara l’especificitat d’aquest territori.


#9

Auditoría externa de la gestión de las competencias del Conselh Generau d’Aran.
Para que sepamos dónde y cómo se gasta el dinero que recibe y admistra.