Sanitat i serveis socials

alt-pirineu-i-aran

#1

Advoquem per potenciar l’àrea sanitària de l’Alt Pirineu i Aran; coordinar els hospitals de la zona amb els transfronterers; ampliar i dotar els serveis de CAP i d’urgències, sobretot en personal; retornar les especialitats transferides a Lleida, i impulsar la intervenció social i el tercer sector, sobretot, dedicant recursos especialment a la població més envellida.