Diagnosi de Terres de l'Ebre

terres-de-lebre

#1

Les Terres de l’Ebre són les quatre comarques de l’extrem sud del país vertebrades pel riu Ebre, el més cabalós de la Península, amb una superfície molt important sobre el conjunt de Catalunya que compta amb una riquesa natural de primer ordre com el mateix riu, el Delta o el massís dels Ports.