Per una sanitat pública, gratuïta, i de qualitat per tot el Camp

camp-de-tarragona

#1

Cal garantir el dret a una salut pública, gratuïta, universal i de qualitat a tots els territoris; i també establir més mesures de control de l’oferta privada. Al Camp de Tarragona, l’Hospital San Joan de Reus i l’Hospital Joan XXIII a Tarragona han de ser de gestió pública, transparent, i amb condicions de treball dignes. Així mateix cal treballar per la millora dels serveis d’urgències, ambulàncies i de cobertura 24h als CAP en els municipis més poblats.


#2

No es pot dir que l’Hospital Joan XIII i el Sant Joan han de ser de gestió pública, transparent i amb condicions de treball dignes (que ho han de ser!) i ja està! I la resta que? Hi ha més hospitals i els que no són públic també han de tenir condicions de treball dignes i gestió transparent…

Proposta:

Cal acabar amb la intrusió dels proveïdors privats en la gestió de la sanitat pagada amb recursos públics, i assegurar una atenció de qualitat i d’accés universal en tots els nivells: comunitària, urgències, primària, especialitzada, hospitalària, sociosanitària, etc.
Cal un model de salut púlblica basat en la prevenció, i establir controls de l’impacte de les activitats en la salut de les persones.