Una mobilitat sostenible, eficaç i vertebrada

camp-de-tarragona

#1

Avui, l’AVE i l’Aeroport de Reus no són serveis pensats per cobrir la mobilitat del ciutadà del territori, sinó que semblen estar encaminats només al turisme. El Camp de Tarragona ha estat una de les principals víctimes de la manca d’inversions, tant per part de l’Estat, com de la Generalitat. Aquest fet que no només fa que la nostra xarxa vial i de transport públic no estigui a l’altura de les necessitat de la gent, sinó, que, a més, està costant vides dels nostres veïns i veïnes a carreteres com la N-340. És urgent, doncs, una millora substantiva de la connectivitat i la vertebració del territori que sigui sostenible i que coordini els diferents sistemes de transport. Finalment, advoquem per establir una connexió ferroviària freqüent, ràpida i fiable entre les Terres de l’Ebre, les estacions urbanes del Camp de Tarragona i l’àrea metropolitana de Barcelona, i unificar criteris amb el corredor del mediterrani.


#2

Ens queixem del centralisme de Madrid, però i el de Barcelona? A nivell de mobilitat, he de viatjar constantment per carreteres com la C-14, una carretera que conecta el Principat d’Andorra amb Salou i que està considerada com una de les més accidentades de Catalunya. Mentre tenim la C-25, per dir-ne una, que es gratuita i dóna gust circular per aquella carretera. La xarxa de carreteres que té la província de Barcelona, que per cert, ha de ser gratuita, no la tenim ni a Lleida ni a Tarragona. Cal millorar i ampliar a nivell nacional la xarxa ferroviària. Tot Catalunya ha de tenir uns serveis ferroviaris dignes i necessaris.


#3

L’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, necessita un servei circular que vagi de Tarragona al Vendrell, a Valls, a Reus i a Tarragona. Un TramCamp, un Tren, o el que sigue, peor un servei circular.


#4

El que no és de rebut, és que per anar de Torredembarra al Vendrell, paguis per dues zones de bus, i per anar a Vilaseca només una.

L’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, necessita un servei circular que vagi de Tarragona al Vendrell, a Valls, a Reus i a Tarragona. Un TramCamp, un Tren, o el que sigui, pero un servei circular.


#5

No crec que començar citant l’AVE i l’Aeroport de Reus sigui la millor manera de situar el tema de la mobiltitat al Camp, que és una de les mancances més importants. És evident que un aeroport no serveix per a la mobilitat interna del territori, no cal dir-ho! I pel que fa a l’AVE hi ha dos temes: inversions en AVE versus nul·la inversió en regionals i rodalies i situació excèntrica de l’estació de l’AVE (greuge comparatiu amb altres ciutats).

Proposo:

El Camp de Tarragona està trinxat per unes infraestructures que no contribueixen a la seva articulació i que es dissenyen i s’exploten en funció dels interessos d’altres zones. La xarxa viària no només no dóna resposta a les necessitats de la gent sinó que està costant vides dels nostres veïns i veïnes a carreteres com la N-340. És imprescindible millorar la connectivitat i la vertebració del territori fomentant la mobilitat sostenible des d’una visió intermodal i coordinada dels sistemes de transport i la modernització de les xarxes de serveis per a la mobilitat de les persones i la competitivitat del territori. Cal establir una connexió ferroviària freqüent, ràpida i fiable entre les Terres de l’Ebre, les estacions urbanes del Camp de Tarragona i l’àrea metropolitana de Barcelona.
Cal desenvolupar el Corredor del Mediterrani i establir una via específica per a mercaderies que eviti el pas per les zones més poblades.