Diagnosi de Comarques Gironines

comarques-gironines

#1

Les Comarques Gironines formen un territori molt divers en termes demogràfics, econòmics i paisatgístics que conformat per les comarques de l’Empordà̀, el Baix Empordà̀, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva. Aquesta regió ha tingut, en els anys anteriors a la crisis, un fort dinamisme econòmic que no va repercutir de la mateixa manera a tot arreu i que va generar forts desequilibris territorials, mediambientals i socials agreujats a partir de 2008. Cal treballar, doncs, per un territori cohesionat en tots els nivells i per una diversificació econòmica sostenible que cuidi el que és de tots i totes i que posi al centre les necessitats i el comú de tots els veïns i veïnes.


#2

Incendis
Coordinacion de las diferentes administracciones para fomentar la gestion de la prevencion y extincion de incendios.
Dotacion a los diferentes municipios de los recursos para poder poner en marcha un sistema de vigilancia y unos equipos de primera intervencion que logren llegar al lugar en el menor tiempo posible ya que el tiempo de accion es vital para evitar que se extienda y sea mas dificil de controlar y extinguir
Dotacion de recursos para la prevencion: equipos humanos preparados, dotados de los medios necesarios y bien remunerados.