Infraestructures i transport públic al servei del bé comú del territori

comarques-centrals

#1

Les Comarques Centrals viuen una situació de dèficit històric en relació a la seva xarxa de transport que, a més, ha actuat com a fre del desenvolupament econòmic. N’és un exemple el col·lapse de la C55 i les seves altes xifres de sinistralitat, com a conseqüència que l’única via ràpida de connexió amb Barcelona i l’àrea metropolitana, la C16, va ser pensada més com a connexió per facilitar el turisme al Pirineu. D’aquesta manera, aquesta via roman pràcticament buida amb un dels peatges més cars del país. Són urgents, doncs, decisions clares i inversions importants que afavoreixin un ús sostenible econòmicament, social i ambiental de la C16.

En relació al transport públic ferroviari, cal destacar, per una banda, la seva inexistència en zones com el Berguedà, el Moianès i Solsonès i els efectes d’una xarxa de Rodalies molt millorable al Bages i Osona i dels FGC a l’Anoia, que acaba induint el desplaçament en vehicle privat. Des d’aquest nou espai polític advoquem, doncs, per una política d’inversions decidida que treballi per garantir el dret a un transport públic i de qualitat connectant tot el territori, millori les línies R3 i R4 ja existents i augmenti les freqüències a l’Anoia.


#2

El document no em sembla equilibrat ja que traspua una visió massa “del Bages”. Exemple: La C55 no és l’única via ràpida de connexió de les comarques centrals amb l’àrea metropolitana (suposo que quan la gent d’Osona va a Barcelona no van fins a Manresa i en canvi utilitzen la C17).Els habitants de l’Alta Anoia (part de la comarca de l’Anoia que encara forma part de les Comarques Centrals) utilitzen l’A2 per accedir a l’àrea metropolitana. Sóc de l’opinió que caldria adequar el redactat a la realitat de tot el territori inclòs a les comarques centrals.

D’altra banda, si malgrat el fet que bona part de la comarca d’Anoia pertany a la vegueria Penedès, es vol mantenir la referència que fa el text als FGC a l’Anoia ja que una part de la comarca (l’Alta Anoia) encara forma part de les Comarques Centrals, considero que el text milloraria canviant el final del segon paràgraf pel redactat següent:

“(…), millori les línies R3 (Vic) i R4 (Manresa) ja existents i augmenti les freqüències dels FGC a la línia R6 (Igualada)”.