Un nou marc de governança

camp-de-tarragona

#1

Cal millorar la col·laboració entre les poblacions i les diferents administracions per desenvolupar mecanismes de planificació i gestió comuna que tinguin com a finalitat acabar amb els desequilibris que es produeixen, sobretot, entre la costa l’interior del territori.


#2

El marc de governança és necessari per a tot el territori, per encarar les mancances i per afrontar el futur, perquè deixi de ser una mena de territori de pas, sense personalitat pròpia… i és clar que tindrà també com a efecte positiu acabar o gestionar millor els desequilibris interns, però si ha de tenir com a únic objectiu acabar amb els desequilibris interns ni és l’instrument adequat ni funcionarà… L’objectiu, la finalitat, és articular el territori, sumar potencials i assegurar la governabilitat.