Economia i treball

alt-pirineu-i-aran

#1

Creiem que cal una major col·laboració entre l’administració pública i la iniciativa privada que afavoreixi les inversions privades de manera directament proporcional a la seva rendibilitat social. Cal treballar per la creació de llocs de treballs qualificats i una gestió del territori que respecti l’entorn. Cal, també, negociar amb Andorra i França per tal afavorir el treball de les persones que es desplacen entre les fronteres .


#2

Cal fer una menció especial al sector de l’esquí com a pilar fonamental en la economia de l’Alt Pirineu i Aran. Aquest sector passa per moments difícils i es sosté, a excepció de Vaqueria i algun altre cas, gràcies a ajuts públics. Els habitants de l’Alt Pirineu i l’Aran voldran saber quin es el model que defensem per al futur d’aquest sector, doncs en bona mesura en depèn la seva subsistència


#3

Per fer front a la despoblació es necessiten llocs de treball estables, com son els que pot generar la indústria que avui no existeix a l’Alt Pirienu i Aran. Cal doncs estudiar la viabilitat d’implantar indústries de mida mitjana, sostenibles d’aprofitament i transformació dels nostres recursos naturals com poden ser l’aigua, la fusta, la biomassa o la carn.


#4

Cal ajudar als petits artesans que treballen en la elaboració de productes a partir de l’aprofitament dels recursos naturals del territori com son les plantes medicinals, la mel, els bolets, productes làctics i embotits. Son el millor exemple d’economía sostenible i perfectament integrada en el territori que necessita el suport de l’administració.


#5

L’economía digital necessita d’infraestructures, centres de processament i enmagatzematge de dades; aquestes granjes de servidors es solen instal.lar en zones que 1) Poden oferir acces a energies renovables o 2) Tenen climes freds, el que permet abaratir el cost de manteniment d’aquestes instal.lacions.

Els Pirineus, en general, son el territori perfecte per aquestes instal.lacions. Sobra dir que les avantatges per aquets territoris seríen frenar la despoblació, incentivar nous models economics basats en el valor afegit i afavorir una distribució de la renda molt major de la que genera el turisme. I think :slight_smile:


#6

Plan de revisión y seguimiento de las concesiones a las compañías eléctricas.
Remunicipalización de los servicios públicos, en ayuntamientos y Consel.
Los servicios públicos son un bien común y una fuente de riqueza para el territorio y sus habitantes, no un negocio al servicio de la empresa privada.