Ideari   Un nou model econòmic i ecològic


Introducció de Un nou model econòmic i ecològic (7)
Diagnosi de Model econòmic i productiu (19)
Una economia plural i inclusiva (3)
Una economia justa i sostenible (6)
Model de consum (14)
Circuits curts (6)
Regular els mercats (10)
Una empresa mercantil democràtica i coresponsable (8)
Reconstruir el sector econòmic públic (4)
Economia social i solidària (3)
Economia col·laborativa procomú (6)
Reindustrialització (5)
Sector primari (3)
Economia de les cures (6)
Teixit comercial (1)
Turisme (7)
Capgirar el sector de la construcció (5)
Recerca i innovació (7)
Diagnosi de Treball (11)
Ocupació de qualitat i lluita contra l’atur (8)
Sistema públic d'ocupació (6)
Repartiment dels treballs (5)
Conciliació i coresponsabilitat (4)
Salari just (6)
Justícia de gènere en l’àmbit laboral (3)
Treball digne (2)
Nou sistema de contractació (2)
Un model català de relacions sociolaborals (2)
Democràcia a l’empresa (5)
Persones autònomes (10)