Salari just

treball

#1

Defensem un salari mínim suficient per cobrir necessitats i una escala salarial justa que redueixi l’actual bretxa salarial entre persones directives i treballadores a les empreses. La lluita per un salari just significa actuar en l’origen, en la causa, en la prevenció de la desigualtat. De no fer-ho en aquest primer àmbit, després només es pot actuar sobre l’efecte, un cop que ja s’han multiplicat els costos socioeconòmics per a la persona i per a la societat en general. A més, les rendes salarials són la font d’ingressos no financers més importants per al conjunt de les administracions. No hi ha millor garantia de sostenibilitat del sistema, no hi ha millor garantia del desenvolupament econòmic i humà d’un país que assegurar la justícia retributiva en el primer àmbit de repartiment: el lloc de treball.


#2

Aquesta escala salarial l’hem de definir en la seva base i en el seu sostre.
Els treballadors públics han d’estar ben retribuïts.
Els càrrecs electes, encara més, i tots ells.


#3

Hola, propongo incluir en este apartado un texto que vaya en la siguiente dirección.

No existen bases económicas ni sociales que justifiquen la actual brecha salarial entre las plantillas y los altos directivos de las empresas. Esa brecha no promueve la sostenibilidad de las empresas a largo plazo. Para evitar esta situación, es necesario introducir medidas dirigidas a limitar los salarios máximos de los directivos en relación al menor de los salarios de sus empleados.


#4

Un salari que es correspongui amb la dignitat humana i el bé comú. Un Salari Mínim Interprofessional que no sigui inferior als 15 mil euros/any. Països propers com França, Holanda i Bèlgica tenen un SMI que oscil•la entre els 17/19 mil euros/any. Cal aplicar l’ètica del benefici. Si bé és cert que els guanys empresarials han crescut, no ho és menys de cert que aquests beneficis no s’han repartit justament. Els treballadors no han participat del creixement del PIB.


#6

Caldria que s’establís un valor referencial de proposta del que s’entén com a salari just i digne, perquè posant només salario just no s’expressa adequadament


#7

Complementant les contribucions anteriors, estaria bé de treballar mesures de política econòmica encaminades a reduir l’escletxa salarial i la desigualtat salarial a diferents nivells (gènere, sectorial,etc). També seria interessant veure de quina manera es poden implementar mesures per a reduir amb les diferències amb altres països en termes de salaris mitjans. I analitzar la situació que fa que uns baixos salaris obliga cada vegada a més persones a tenir més d’una feina per a arribar a final de mes. Sovint mateixes feines es retribueixen amb salaris més elevats a d’altres països, i la diferència no es justifica totalment per les diferències en el cost de la vida.