Conciliació i coresponsabilitat

treball

#1

Cal una regulació de la jornada laboral que ens permeti a tothom tenir una vida social adequada i promogui l’eliminació de les desigualtats de gènere en el treball domèstic i en el mercat laboral. Apostem fermament per una millor conciliació de la vida personal i laboral.


#2

En aquest sentit, apostem per un concepte de la cura i la paternitat que desbordin la feminització estructural que tradicionalment s’ha imposat sobre aquestes àrees. Volem que siguin els dos progenitors, i no només una, els qui es facin càrrec de la cura infantil. Aquest repartiment de la càrrega familiar, que inclou especialment l’àmbit de la cria per no només, és important a l’hora de trencar els models familiars tradicionals i permetre, així, un desenvolupament personal complet a través de la conciliació dels diversos projectes vital que cadascú ens proposem.


#3

Hi estic molt d’acord sobretot perquè entenc la intenció, pero ull quan es reculli/redacti, intentem no excloure altres models de família, ja sigui per expressió de gènere de les parts o pel nombre de persones que desenvolupen el rol de persona cuidadora.


#4

Caldria avançar cap al model nordic d’equiparació (a l’alça) de baixes de maternitat i de paternitat, sense que penalitzi econòmicament les famílies, i afavorint així que no hi hagi una font més de discriminació en les possibilitats de trajectòria professional entre homes i dones. En el context d’envelliment de la població i davallada demogràfica, cal prendre mesures que incentivin la natalitat i ofereixin un arc d’estabilitat per als pares (ja siguin en parella o solters, en el cas dels darrers hi hauria d’haver mesures addicionals i períodes més llargs)