Cultura de la pau

pacifisme-drets-huma

#1

Sabem que el creixement material il·limitat no és possible, ens porta als desequilibris, al sofriment i a la guerra. Per això, cal reivindicar un món on prevalgui la cultura de pau, el principi de no-discriminació i en el qual el creixement esdevingui en l’àmbit immaterial. El creixement personal i social és el que ens fa veritablement humans.


#2

La humanitat ha entrat en l’època de la lluita pel control dels recursos escassos (el petroli, en primer lloc). La major part de les intervencions politicomilitars protagonitzades pels governs occidentals (EUA i aliats) dels últims 16 anys han tingut com a principal objectiu garantir l’anomenada “seguretat energètica”. L’esmentada seguretat és cada cop més rellevant una vegada que s’ha sobrepassat l’anomenat pic del petroli (el sostre màxim de producció del petroli a escala mundial), tal com es reconeix en aquest document en un altre apartat. És important en aquest context reafirmar el nostre rebuig a les polítiques imperialistes (també al fals i hipòcrita “imperialisme dels drets humans” ) i tot allò que ho fa possible que, en el nostre cas, són l’OTAN i les bases militars nord-americanes. Estem, doncs, a favor de la sortida d’Espanya de l’OTAN i d’una Europa no sotmesa a els EUA ni a cap altre gran potència. Les despeses militars s’haurien de reduir al mínim i dedicar-les a despeses socials i a finançar la necessària i inevitable transició energètica fonamentada en energies renovables.


#3

Un nou País no pot sorgir de compromisos adquirits per antics governs. Si fem un nou pais te que ser totalment lliure i sense cadenes. No podem continuar dintre del marc militarista i imperialista. Sortir de l’OTAN te que ser inmediat !!!.


#4

Pero a mes de sortir de l’OTAN a d’haver un compromís ferm en favor de la transformació dels conflictes per la via política, vol dir treballar pel desarmament, la reducció dels exèrcits, la despesa militar i en favor de la cultura de pau


#6

I, obviament, estic també totalment d’acord amb el company “Coltrane” sobre la difussió de la cultura de pau i el compromís a favor de la resolució pacífica dels conflcites.


#7

El company Coltrane (cognom del músic prerferit de Pere Ortega), era un místic que creia en la revolució universal de la pau, en la força de l’amor, la noviolència i en la capacitat que té la humanitat en tranformar el mal en bé. Em sembla un bon camí pels COMUNS, per allò de que vivim en una sola casa que hem de compartir amb tots els éssers humans. Així em sembla bé començar per lo més proper, Catalunya, però després hem de continuar amb la resta de pobles del món.


#8

Proposo: “Fem un nou país on l’única missió de les seves forces armades sigui: les missions de pau aprovades per l’ONU, la defensa de les seves fronteres, la contra-intel·ligència, la lluita contra el ciber-activisme i el contra-terrorisme. Una República Catalana on l’agressió a un país tercer estigui prohibida per la Constitució.”


#9

Cal expressar la nostra renúncia a la guerra i a la violència com a forma de resolució dels conflictes internacionals.
En coherencia amb aquest principi i atenent el resultat a Catalunya (victòria del No) del referéndum sobre la permanència de l’Estat Espanyol a l’OTAN, cal apostar per la sortida d’aquesta organització militar prèvia consulta vinculant a la ciutadania


#10

Només a mode de reflexió, però potser seria interessant poder esmentar, d’alguna manera, els 6 principis de la cultura de la pau que Vicenç Fisas enumera en el seu article “Cultura de pau en temps de crisi” (2010): superar el flagel de la guerra, donar protecció a les poblacions en perill, desenvolupar-nos de forma harmoniosa, tenir plena capacitat de gaudi dels drets humans, i viure sota el desarmament i amb sostenibilitat ambiental.
Trobo que és una descripció perfecta del que entenem per cultura de la pau.