Fòrum Obert   Ideari


Definición de la categoría Ideari (1)
Movilidad inclusiva y accesible (8)
Debat obert sobre "Un nou model econòmic i ecològic" (11)
Administración y Protección de los datos personales en la era de la información [trasladado] (2)
Trabajo precario [traslladat] (1)
Drets perduts pel poble i pactes de govern i disciplina (1)
Debat obert sobre "Un país inclusiu" (3)
ANNEX i.CODI ÈTIC. ARTICLE 4 LIMITACIÓ DE MANDATS (3)
ANNEX I. CODI ÈTIC. ARTICLE 3 Inconpatibiliats laborals posteriors a l'exercici de càrrecs públics (3)
Títol Cinquè.Règim Disciplinari (3)
Democracia Directa (2)
L'esport.. valors..salut (1)
Debat obert sobre "Un país fratern i sobirà" ( 2 3 4 5 ) (89)
Tema Tabu de Mobilitat interna y externa:Inmigración y Refugiados (2)
Debat obert sobre l'ús preferent del català (15)
3 Polítiques d'Estat (1)
Ley de Costas adaptación a la realidad (3)
Gestación subrogada (2)
Debat obert sobre "Un projecte de país des de tots els territoris" (8)
Encuesta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, afinidades (1)
Asambleas del sujeto en el territorio y en la empresa (1)
Debat obert sobre "Un nou model de benestar" (4)
Financiació a la UE i deute dels difrents membres de la Unió (1)
Autopistas y concesiones (1)
Replantejament del sistema penal (1)
Renda Bàsica Universal ( 2 ) (32)
Observacions generals: Sindicats i Espanya (2)
Elecció directa i control democràtic de tots els nivells d'Administració (1)
Un ideario común (1)
Ser clar, transparent, evitar ambigüitats que penalitzen (concepte sobirania) (7)