Renda Bàsica Universal


#21

Entenc que la proposta de la renda bàsica és en aquests moments un punt programàtic sobre el qual pot haver-hi discrepàncies entre nosaltres. Suposo que és per aquesta raó que no s’esmenta explícitament en la ponència 0. Però d’altra banda, sí que es parla d’una renda de garantia incondicional, que eviti la trampa de la pobresa, sense contrapartides… Bé: això s’assembla una mica a la renda bàsica…

Per part meva, estic a favor d’incorporar la RB al nostre ideari (no repetiré els arguments que ha donat LTorrens més amunt). Però si no hi ha una opinió majoritària clara sobre aquest punt (cosa que no sé), almenys es podria buscar un enunciat que deixés oberta la qüestió.


#22

Una República Catalana amb una renda bàsica universal per tothom. I com a contrapartida acabar amb les ajudes condicionades que només provoquen estigmatització i cronificació de la misèria. 1.000€ al mes per tothom, sigui qui sigui. I acabem amb atur, pensions, invalideses, PIRMI, … L’estalvi en gestió de l’estat del benestar es podria destinar realment a redistribuir rendes. Ningú privilegiat, ningú enxufat, sense amiguismes. Deixariem a la dreta sense ni una excusa per atacar la redistribució de la riquesa. Redistribució senzilla, fàcil i automàtica.


#23

Els estudis a España s’han fet sobre uns 650€/mes pels majors de 18 anys. No es una qüestió clarament d’esquerres. Hi ha esquerres que no ho veuen clar: “a tots segons les seves necessitats, de cada un segons les seves capacitats” diu Marx. La segona part de l’expressió no es compleix a la RBU. També es pot considerar una sortida del capitalisme per tenir la gent quieta, i continuar enriquint-se.Quedi clar, que malgrat tot, jo estic a favor.


#24

De fet tampoc no compleix la primera part.

A una llar de família nombrosa entrarien 650€x2, el mateix que a una llar amb filla única. 1300€ per a 3 persones, 1300€ per a 5 persones.

Afegeix, no sé, que una -o varies- de les persones de la llar tingui diversitat funcional amb les despeses extra que allò suposa… Em sembla que l’RBU no respecta les necessitats específiques de persones ni col·lectius i, com ja vaig dir, que li fa el joc al capitalisme enlloc d’anar a l’arrel.

No sé, he mirat les aportacions amb interés, però no em surten els comptes!


#25

No fas bé els comptes. 650€ per persona adulta i 130€ per menor. Una parella amb 1 fill 1430, 2 fills 1560, i així successivament. La RBU no es la solució de tot però es un pas important. Al capitalisme segurament amb la RBU, no el tombarem, però no impedeix fer el que sigui precís per tombar-lo. Fins ara no ho hem fet.


#26

El cost de vida d’una persona amb diversitat funcional mai serà el mateix que el d’una sense. Per què han de cobrar 650 totes dues? Una mare soltera sense feina remunerada que té 3 fills perquè ha de cobrar 1040 mentre un matrimoni de funcionaris amb feina estable amb un sol fill cobra 1430?

Podem continuar posant exemples ad eternum. Les necessitats i condicions de les persones no són les mateixes i, per tant, a una “redistribució” que no té en compte les singularitats i circumstàncies de cadascú no se li pot dir ni redistribució ni molt menys justa.

El neoliberalisme promou allò de que totes tenim les mateixes oportunitats. I em sembla que la RBU està dins d’aquesta concepció del món.


#27

La RBU no és una solució als problemes de diversitat, es una renda pel fet de nàixer. Com que desprès de nàixer podem tenir problemes distints: malalties, discapacitats, situacions socials difícils etc, es la hora del sistema polític, es la hora de o bé la redistribució de la riquesa amb sentit socialista o bé la mala redistribució que tenim ara, neoliberal. Per aconseguir un sistema més socialista ( no el socialisme que hem viscut a España o Catalunya) tenim de lluitar, tenim de jugar-nos el nostre status, si es que en tenim un de còmode, tenim de estar al carrer i convèncer a la resta de la gent que votin diferent del que han fet fins ara. La RBU es la pasta de la pizza, pots posar-hi porqueria o bones coses, però només es la pasta.


#28

Copio el misstage que he deixat a l’apartat de Renda Garantida:
Crec que el posicionament en el tema de Garantia de Rendes no ha de ser alternatiu entre Renda Bàsica Universal i Renda Garantida. Ha de recollir el principi bàsic de la responsabilitat pública de que cap persona no tingui ingressos per a una vida digne i ha de permetre escollir la millor opció a curt i a llarg termini. Crec que a curt termini cal una implementació de la Renda Garantida i altres eines de transferència monetària (complement als salaris, prestacions per fills a càrrec, etc.) Però cal tenir a l’horitzó la implementació de la Renda Bàsica Universal després dels estudis, experiments i reformes fiscals necessàries.
Proposo s’esmeni el punt en aquest sentit i que es consideri la RBU


#29

La RBU no és redistributiva, sinó que és el resultat de la redistribució. Si no està organitzada la redistribució, mitjançant procediments com impostos, expropiacions, etc., no es podria obtenir la RBU com a resultat creador de condicions d’igualtat. La RBU, per fer front a la pobresa, és una eina més potent que la Renda Garantida pel fet de ser incondicional, i, de cara a les persones que busquen feina, és un factor d’empoderament, i per altra banda, contribueix a simplificar processos burocràtics.


#30

Al plantejar la RBU no es planteja com l’únic ingrés, sinó com la part general, igualitària i fixa que ens correspon a tots i totes. Així totes i tots podríem accedir a la suma d’una part fixa més una part variable. La part variable seguiria marcant les múltiples diferències degudes a la nostra aportació en forma de treball (del tipus que sigui) i també segons les diferències degudes a les necessitats especials, ja que les bàsiques quedarien cobertes per la RBU.


#31

Soc un ignorant sobre la RBU, però hi tinc un problema bàsic. Crec que no té en consideració el valor de treball com instrument de transformació social. Es a dir, el treball s’ahurà transformat molt, perè els assalariats continuen sent la força que impulsa els canvis i la RBU crec que no incentiva el treball.


#32

La RBU no incentiva els treballs no desitjats i mal pagats. Però és que, actualment, sense la RBU, si no tenim una millor opció, ens veiem obligats a agafar aquests treballs que no volem per sobreviure. Qualsevol treball digne seguirà essent una opció per a totes aquelles persones que no es vulguin conformar amb la RBU. Amb la RBU ben implementada, alhora que s’elimina la pobresa s’eliminen també les misèries que l’acompanyen (feines indignes, inseguretat, dependència de l’assistència pública o privada, etc.).