Fòrum Obert


Ideari
Organització

Funcionament del Fòrum Obert [Fòrum Obert] (1)
Debat obert sobre "Un nou model econòmic i ecològic" [Ideari] (11)
Debat obert sobre "Un nou model de benestar" [Ideari] (4)
Debat obert sobre "Un país fratern i sobirà" ( 2 3 4 5 ) [Ideari] (89)
Debat obert sobre "Una revolució democràtica i feminista" [Ideari] (2)
Debat obert sobre "Un país inclusiu" [Ideari] (3)
Debat obert sobre "Un projecte de país des de tots els territoris" [Ideari] (8)
Ponències zero: Introducció [Ideari] (2)
Renda Bàsica Universal ( 2 ) [Ideari] (32)
Model Organitzatiu [Ideari] (2)
Debat obert sobre l'ús preferent del català [Ideari] (15)
L'escàndol dels fàrmacs [Ideari] (4)
Debat sobre el punt "Diversitat de formes familiars" [Ideari] (3)
Adaptar els usos lingüístics a la feminització necessària [Ideari] (3)
Un espai fraternal i de convivència [Ideari] (2)
Ser clar, transparent, evitar ambigüitats que penalitzen (concepte sobirania) [Ideari] (7)
Animals, maltracte als animals [Ideari] (2)
Consciència social [Ideari] (1)
Tradició republicana i socialista [Ideari] (2)
Principis polítics organitzatius del nou espai [Ideari] (1)
Un ideario común [Ideari] (1)
Observacions generals: Sindicats i Espanya [Ideari] (2)
Elecció directa i control democràtic de tots els nivells d'Administració [Ideari] (1)
Replantejament del sistema penal [Ideari] (1)
Autopistas y concesiones [Ideari] (1)
Ley de Costas adaptación a la realidad [Ideari] (3)
Financiació a la UE i deute dels difrents membres de la Unió [Ideari] (1)
Asambleas del sujeto en el territorio y en la empresa [Ideari] (1)
Encuesta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, afinidades [Ideari] (1)
Gestación subrogada [Ideari] (2)