Elecció directa i control democràtic de tots els nivells d'Administració


#1

Tots els nivells d’Administració amb capacitat de presa de decisió política haurien de comptar amb representants elegits directament per la ciutadania a qui haurien de rendir comptes.
Per tant, això afectaría les actuals Administracions de “segon nivell” (Consells Cormarcals, Área Metropolitana, Diputacions, Vegueries, etc) que compten amb representació política indirecta.