Model Organitzatiu


#1

Quin model organitzatiu volem ? per respondre a la pregunta ho primer cal saber perquè el volem .
Però diria que més o menys tots sabem el què volem, hi ha un marc general on tots els que estem en aquest procés tenim en ment i que les diferencies són matisos algun cops importants o molts importants, però, crec, són superables per la necessitat que tenim d’anar tots junts i superar les diferències que la pròpia historia ens ha demostrat que no ens porten en lloc.
L’experiència també ens a ensenyat que el problema de les organitzacions són bàsicament dos : respecta a les minories o la gestió de la diversitat i el control de l’organització per part de l’aparell ( quadros, treballadors, càrrecs institucionals…) en detriment de la militància .


#2

Desde mi no expertez quiero manifestar algunos deseos respecto a nuestro nuevo modelo organizativo:
. Que sea más representativo y democrático que la mayoría de organizaciones: elección de equipos de “dirección” política por un sistema asambleario, con listas abiertas y al que puedan presentarse todas las personas que dispongan de un mínimo de avales.
.Que exista una representatividad territorial según los “afiliados-registrados”
.Que los niveles de coordinación y comunicación permitan la mejora de la eficacia, de la transparencia y de la toma de decisiones