Replantejament del sistema penal


#1

Actualment s’han obert molt processos judicials contra la corrupció, no tant perquè hi hagi ara més corrupció que abans sinó perquè la gent es menys servil enfront el poder.
Però la justícia es una institució completament antiga i anquilosada.
Em sorprèn veure a la gent demanat empresonaments per delictes econòmics. No seria millor commutar les penes d’empresonament per serveis socials? Per eixample, per a fer neteixa de boscos, acollida d’animals i moltes mes coses que normalment s’atenen de manera voluntària i totalment insuficient.
No em vull referir solament als delictes econòmics. Crec que s’hauria de revisar completament aquest vell codi penal des de una mirada “humanitzadora”. Es a dir, de què serveix la venjança?
Personalment no crec en la presó pràcticament en cap cas, i en tot cas, que els delinqüents violents poguessin fer prestacions socials, tan de bo relacionades amb el delicte comés.
Quan demanen venjança cegament no ens adonem de que al darrera de molts delinqüents hi a un gran mancança afectiva, educativa, maltractaments, etc. Hem de poder ser capaços de trencar aquesta cadena imparable i canviar les tendències, que es allò que realment importa.
D’altra banda s’haurien de endurir les sancions econòmiques i la quantitat a tornar per part del delinqüent en funció del seu estatus. Per exemple: si la família real comet delictes econòmics en nom del seu llinatge, no val a dir que no es pot tornar allò que es va robar (multiplicat per “x” per l’agarbi social); i es tota la família responsable, precisament pel poder que te. A més privilegis més responsabilitat.
Val a dir que la qüestió monàrquica esta plantejada com a exemple donat suposo que el primer que es planteja en aquest fòrum es que no hi hagi cap monarca.