Ponències zero: Introducció


#1

En un moment de canvi com el que travessem hem decidit posar fil a l’agulla i proposar a la ciutadania de Catalunya la creació d’un nou subjecte polític. Creiem que ara més que mai cal que molts de nosaltres no ens quedem a casa i fem un pas endavant perquè ningú mai més no es quedi enrere per raons econòmiques, de gènere, d’origen o d’orientació sexual. Som una formació d’esquerres i catalanista, amb ambició de govern, que pretén transformar les estructures econòmiques, polítiques i socials de l’actual sistema neoliberal. Som gent d’arreu que volem construir en comú un país més just des d’una àmplia majoria social.

Defensem una nova manera de fer política, la política del comú, on les persones i la comunitat som protagonistes. Una nova manera de fer basada en la solidaritat i la cooperació que, al nostre entendre, s’han de sobreposar a la competitivitat i l’individualisme, valors que la societat de consum ha afavorit fent-los un signe massa present a la nostra societat. La implicació ciutadana i la col·laboració entre persones diverses, lliures i iguals són els principis fonamentals que articula la nostra proposta.
Volem una democràcia real que impregni tots els àmbits de la nostra societat. Creiem que per assolir-la calen noves pràctiques polítiques i noves institucions, però també que la ciutadania puguem participar en la política de forma diferent a com ho hem fet fins ara. Així, la política del comú es basa en una voluntat democratitzadora aplicable a tres àmbits:

a) Intervenir sobre el mercat a través de la regulació social i ambiental, democratitzant l’economia i les empreses per avançar cap a una societat realment justa i igualitària.
b) Desenvolupar unes institucions públiques no burocràtiques que garanteixin i proveeixin drets, serveis i polítiques públiques de forma universal. Unes institucions on la ciutadania hi tinguem un paper central a través de nous mecanismes de participació, transparència i control.
c) Afavorir pràctiques comunitàries i experiències cooperatives i autogestionades que fomentin l’empoderament de la ciutadania.
Plantegem, en aquest sentit, propostes innovadores per avançar cap a un nou model de país on les institucions estiguin al servei de la gent i no al servei de les elits polítiques, econòmiques i financeres. Un nou model de país que doni resposta als problemes reals de la gent i que s’ajusti a les necessitats d’aquesta nova època. Volem un país construït des de baix, entre totes i tots, connectant les lluites històriques per millorar les condicions de vida de la gent amb les mobilitzacions recents que exigeixen més sobirania i més democràcia. Proposem, en definitiva, un nou model de país que es desenvolupi i es gestioni des de la lògica del comú, és a dir, des de la lògica de l’interès col·lectiu.

Partint dels principis i valors d’aquest nou espai polític, aquest document fundacional desenvolupa els elements bàsics del model de país que proposem. El text s’estructura a partir de sis eixos que reflecteixen els trets característics del nostre espai; les grans idees-força que ens defineixen. Són els següents:

  1. Un nou model econòmic i ecològic basat en el bé comú. Apostem per una economia plural, inclusiva i democràtica que s’orienti a les persones i sigui respectuosa amb el medi ambient.
  2. Un nou model de benestar per una societat justa i igualitària. Defensem un model de benestar que ens permeti avançar cap a la igualtat i la justícia social. Volem una societat on tots els drets socials estiguin garantits.
  3. Un país fratern i sobirà en tots els àmbits. El poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur en tots els àmbits. Som municipalistes i internacionalistes; apostem per la fraternitat entre pobles.
  4. Una revolució democràtica i feminista. El canvi que proposem l’assolirem amb la força de la gent. Som radicalment democràtics i feministes. Volem tornar l’ètica a les institucions públiques i apostem per una democràcia plena.
  5. Un país inclusiu on tothom tingui cabuda. Catalunya és mestissa i diversa. El nou país s’ha de construir des d’aquesta pluralitat, tot garantint-ne la cohesió social.
  6. Un projecte de país des de tots els territoris. La nostra és una proposta de país per vertebrar el conjunt del territori des de les seves especificitats. Apostem per una política territorial que garanteixi l’equitat entre la ciutadania i sigui respectuosa amb el medi.

Ponències zero - Un País en Comú - Català.pdf (359.5 KB)
Ponències zero - Un País en Comú - Castellano.pdf (374.0 KB)


#2