Tradició republicana i socialista


#1

En la introducció es diu:

“Som una formació d’esquerres i catalanista...”

En diversos lloc de la ponència zero es fa referència a la tradició que volem actualitzar:

Fem nostra i volem actualitzar la tradició majoritària del republicanisme catalanista i de les classes populars catalanes a partir de la defensa de sobiranies plenes i lliurement compartides. (pàg. 28)

Som hereus de la llarga tradició històrica del catalanisme popular i apostem per una Catalunya oberta, inclusiva, cohesionada i socialment justa.(pag. 45)

Catalunya té un passat republicà i de lluita pels drets polítics i socials. (pag. 35, apartat 4)

Crec que estaria bé que en la introducció (que potser és l’única part que llegirà molta gent) es concretés una mica més el qualificatius d’esquerres i la tradició d’on provenim… Proposo, doncs, que s’inclogui un paràgraf del següent estil:

El nostre projecte polític vol actualitzar la llarga tradició republicana i socialista de resistència al capitalisme i de lluita per una societat més lliure, més justa i més fraternal. Una tradició política que inclou les diverses formes de sindicalisme, les internacionals obreres, els partits d’inspiració marxista, el moviment llibertari, les organitzacions anarcosindicalistes, etc. Creiem que l’ideari que ha impulsat aquests moviments de les classes populars i treballadores al llarg de dos segles, amb les seves conquestes i les seves derrotes, amb encerts i errors, és encara vigent en el nostre temps i en volem ser continuadors.


#2

No em sembla gens malament, per bé que un xic massa barroc.
L’important, per mi, és que sempre tinguem clar que no som “el únics”, que gent que està en altres espais d’expressió política (ERC, CUP, PSC,sindicats,…) pensa també bona part de les coses que diem.
Que no som els reis del mambo, vaja ! (la qual cosa no deixa de ser positiva, oi ?)