Financiació a la UE i deute dels difrents membres de la Unió


#1

La Unió Europea ha de fer seva el deute de tots els seus membres, i en conseqüencia el Banc Central Europeo ha de ser i tenir la mateixa funció que tenen els bancs estatals.
L’actual estructura del BCE l’únic que fomenta és la fallida de les economies més febles, ja que les agències de qualificació, en mans dels grans financers, pujen la prima de risc i això provoca que els bancs integrants del BCE comprin deute d’aquests païssos i engreixin els seus actius, en dues formes. En primer lloc el fet de que un deute tingui la prima de risc més alta fa que els bancs cobrin més interessos. I en segón lloc, i més important, si s’arribès al rescat els bancs presten els diners imposen unes condicions económiques per garantir el retorn dels diners prestats als interessos més elevats, amb aquesta estratègia s’asseguren el capital prestat i a uns interessos més elevats.
És ben evident que un € a Alemania val molt menys (tè menys poder adquisitiu) que el mateix € a Espanya, Portugal, Grècia. En conseqüecia quan nosaltres importem paguem més, i a als alemans importen els productes al preu del nostre €.
És ben evident que amb aquest sistema les economies més fortes s’enriqueissin més i que les febles cada vegada siguin més pobres.
El BCE ha de ser un banc públic i prestar els diners directament als païssos que ho necessitin.
El rescat dels bancs espanyols només ha servit per que tots els actius tòxits (vivendes de la bombolla inmobiliaria) hagin anat a parar a grups “voltors” i que ara ells els possin a la venda a gaire bé al mateix preu que estaven quan va esdevenir la fallida; i si no els possen a la venda el que están aconseguint és apujar els lloguers als preus inasequibles a les economies del 90 % dels treballadors. I, per acabar-ho d’adobar, ara els bancs a Espanya possen unes condicions per concedir una hipoteca que l’inmensa majoria dels joves parelles no poden ni somiar, i que en molts cassos si se l’arriben a concedir han de hipotecar als pares per tal de avalar-los.
S’ha perdut l’oportunitat de fer un parc de vivenda pública de lloguer i a més a més estem pagant el rescat i els interessos.