Debat sobre el punt "Diversitat de formes familiars"


#1

A suggerència dels moderadors, obro aquí un fil per debatre el punt que diu el següent:

"La institució de la família no és patrimoni de ningú. Advoquem pel 
reconeixement de la diversitat de formes que pot prendre. Dos pares i 
dues mares també són família. Un pare o una mare soltera també."

En aquest punt vaig comentar:

I dues o tres amigues que crien les seves nenes 
juntes, o el iaio i la iaia en moltes ocasions, una tieta, els germans i
 germanes grans quan han faltat els pares... Crec que seria interessant obrir el debat
 sobre si podem deslligar el concepte "família" del concepte "parella" o
 "amor romàntic", més enllà de la identitat de gènere de dites parelles.

Com que la institució de la família no és patrimoni de ningú, no 
podem posar límits al que és una família centrant-nos en una rel·lació 
afectivo-sexual com a nucli, doncs podem discriminar famílies que no 
compleixin aquesta condició (a banda de les monoparentals, que sí les 
reconeix el text). Amb que sigui un entorn que doni estima i recursos a 
les nenes i nens, a mi ja em va bé.

#2

El punt és que, com que no soc, ni de lluny, expert en qüestions familiars, no havia trobat adient obrir ni fer-me responsable de cap debat. Crec fermament que, per assolir l’emancipació, són els col·lectius afectats els qui deuen prendre la paraula.

Obrint aquest fòrum només pretenc assenyalar que el text actual em sembla personalment que limita el concepte “família”, però jo no soc ningú per definir-la. I proposo que ho fem en comú.

Espero que sembli interessant!


#3

Em sembla molt encertat, sens dubte la família és la primera experiència social de totes les persones i per això limitar-la al que (considerem) és tradicional no reflexa la societat diversa que volem construir, però alhora incloure o definir altres models de família ens pot portar a heteronormativitzar relacions no hetenormatives. Per això mateix incloure figures que no tenen perquè ser parelles sexoafectives, així com altres lligams d’amor fraternal o p/materno-filial em sembla encertat.
Jo tampoc en sóc cap experta, però entenc que el focus de la qüestió podria ser la cura o el vetllar pel correcte desenvolupament de les persones durant la seva infantesa en l’esfera privada.