L'esport.. valors..salut


#1
  • L’aposta municipalista per l’esport : educació, socialització, integració.
  • Un factor educatiu: generador de models socials, com a factor d’integració, com a eina generadora de valors.
  • Una activitat clau per a la salut desde el punt de vista corporal, psicològic i holístic.
  • Un factor de clar impacte en l’economia, producció de llocs de treball i estalvi en despesa sanitària.
    -Les entitats i clubs esportius, amb el seu treball voluntari, son fonamentals en la pràctica esportiva en els nostres nostres municipis.
  • L’esport es una eina d’inclusió, de socialització i generadora d’igualtat. Creiem en l’importancia de la creació ide programes d’ajuts socials per tal que no hi hagi fractura social en l’àmbit esportiu, especialment en edat escolar i juvenil
  • S´han de desenvolupar programes i impulsar accions adreçats a la gent gran, i amb persones amb discapacitat i/o malaltia mental que tinguin present les seves especificitats.
  • Aplicació de polítiques feministes en espais de participació i presa de decisions.Asolir espais paritaris de reresentació i participació.