ANNEX i.CODI ÈTIC. ARTICLE 4 LIMITACIÓ DE MANDATS


#1

Afegir redacció de la limitació de mandats perquè respongui més clarament a l’objectiu d’evitar “carreres polítiques” en el cas dels carrecs electes.
Justificació:
A fi que quedi més clara la limitació de mandats del càrrecs electes caldría afegir la necessitat que el Consell Nacional hauría d’aprovar quansevol tipus d’excepcionalitat i validar-se en processos oberts d’eleccions primàries o validació d’equips.
Proposta:
Artícle 4. (…) Quansevol excepcionalitat haurà de ser aprovada pel Consell Nacional de CatComú i/o validar-se en processos oberts d’eleccions primàries o validació d’equips.


#2

Un post fue trasladado al siguiente tema: 4. Dignificació de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció


#3