Drets perduts pel poble i pactes de govern i disciplina


#1

Aquest ideari el escriuré en format breu però explícit:
1 -Recuperar els drets socials de educació, sanitat i drets socials, garantint una renda mini-me per llei i constitucionalment blindada.
2- Recuperar els drets laborals perduts i equiparats al cots real de la vida.
3- Recuperar els drets de les pensions i blindar les mateixes a la constitució.

4- Jubilació obligatòria als 60 anys per donar pas
s i feina a la gent jove.
5- Obligar a bancs i caixes a tornar per llei els diners del rescat bancari amb caràcter immediat i que els tornin amb els corresponents interessos.
6- Pactar amb totes les forces necessaris per treure el poder al PP i A ciutadans, sense cap mirament i si cal sacrificar alguna qüestió…es fa.
7- Establir que, per llei, els senador, diputats, regidors, etc…que no siguin propietaris del mateix, i que si abandonen el partit, per llei, perdin el mateix…aquest ha de pertany al partit que es presentant i al poble que els vota.
8- limitar els mandat no nones dels portaveus, també dels membres secundaris i terciaris de la direcció del partit, creant així un relleu i una renovació democràtica constant.
9- Que la disciplina de partit en quant a les postures de temes fonamentals , però amb diversitat d’opinió, puguin ser votats sempre i els representants del partit puguin divergir amb l’opinió i el vot a qualsevol estament, ple, parlament o senat
10-.Que totes les decisions siguin absolutament assemblaries…sempre.
Pep Ferrer Laguarda