Organització   TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú


Definición de la categoría TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú (15)
Capítol II. Espais locals: article 14. Comissió executiva del Comú (14)
Capítol IV. Espais nacionals: article 23. Consell Nacional del Comuns (16)
Capítol IV. Espais nacionals: article 24. Comissió executiva (18)
Capítol III. Espais territorials: article 18. Comissió de coordinació territorial (4)
Capítol III. Espais territorials: article 19. Consell territorial (5)
Capítol II. Espais locals: article 13. Assemblea del Comú ( 2 ) (22)
Capítol II. Espais locals: article 11. Constitució del Comú (12)
Capítol V. Espais sectorials: article 29. Coordinació del conjunt dels espais (4)
Capítol V. Espais sectorials: article 28. Funcionament i organització interna (4)
Capítol V. Espais sectorials: article 27. Composició i creació d’espais de treball sectorial (6)
Capítol III. Espais territorials: article 17. Assemblea territorial (12)
Capítol V. Espais sectorials: article 26. Espais de treball sectorial (3)
Capítol IV. Espais nacionals: article 22. Assemblea del Comuns (16)
Capítol II. Espais locals: article 12. Òrgans del Comú (5)
Capítol III. Espais territorials: article 16. Espais territorials orgànics (9)
Capítol IV. Espais nacionals: article 25. Coordinació general ( 2 ) (21)
Capítol I. Principis: article 8. Principis (5)
Capítol II. Espais locals: article 15. Coordinació general local ( 2 ) (24)
Capítol II. Espais locals: article 10. Funcions del Comú (11)
Capítol II. Espais locals: article 9. El Comú (5)
Capítol IV. Espais nacionals: article 21. Òrgans d’àmbit nacional (2)
Capítol III. Espais territorials: article 20. Espais territorials funcionals (1)