Capítol IV. Espais nacionals: article 21. Òrgans d’àmbit nacional


#1

Són els òrgans que agrupen a totes les persones inscrites a Catalunya en Comú i en els quals recauen les funcions de deliberació, decisió i representació per al conjunt de la organització.

Es disposarà dels següents òrgans d’àmbit nacional:
· Assemblea Nacional de Comuns
· Consell Nacional de Comuns
· Comissió Executiva
· Coordinació general


#2

Trobo a faltar en aquest títol la definició d’un calendari de desplegament de tots els òrgans d’àmbit nacional, i també de la Comissió executiva de l’article 24.