Capítol II. Espais locals: article 13. Assemblea del Comú


#21

Esmena d’addició:

Afegir el següent punt a l’apartat 2.Funcions:

i. Elegir la/les persona/es que hauran d’exercir la coordinació general local.


#22

APORTACIÓ D’ADDICIÓ: En l’apartat 2b afegir “i la coordinació general”.

La coordinació general local no s’escull pels conjunt dels i les inscrites sinó per la comissió executiva. Hauria estat més democràtic l’elecció per l’Assemblea del Comú de la comissió executiva i de la coordinació general. Amb l’actual redactat les persones de la comissió executiva s’atorguen l’elecció de la coordinació general, en el que és de facto una elecció delegada. El mateix passa a nivell nacional.