Capítol III. Espais territorials: article 20. Espais territorials funcionals


#1

Es podran conformar altres àmbits territorials amb caràcter funcional amb l’objectiu de coordinar i elaborar accions i polítiques conjuntament. Aquests àmbits s’aprovaran pel Consell Nacional a petició dels espais locals interessats.