Capítol II. Espais locals: article 15. Coordinació general local


#22

AFEGIR :
article 15. Coordinació general del Comú
3. Composició
b. La Coordinadora General del Comú és escollida per l’Assemblea del Comú
mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea Nacional de Comuns debatrà i
aprovarà el reglament electoral d’aplicació.

ELIMINAR :
2. Composició
b. La Comissió executiva escollirà la o les persones que hauran d’exercir les
funcions de coordinació general.


#23

Punt a: substituir “un màxim de 3” per “un mínim de 2”

Signem aquesta esmena:
Ramon Caurel Iglesias
Marian Anguita Ferrer
Angel Jorda Casamor
Joan salmeron crossas
Jordi Urgell Martinez
Ivan Martin Bravo


#24

Article 15. Coordinació general del Comú
(apartat 2. Composició)

MODIFICACIÓ APARTAT SENCER:
“a. La Coordinació general està integrada per un mínim d’una persona i un màxim de tres. En qualsevol cas, caldrà garantir que el nombre d’homes no serà superior al de dones.
b. La Coordinadora General del Comú és escollida per l’Assemblea del Comú mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea Nacional de Comuns debatrà i aprovarà el reglament electoral d’aplicació.”

ELIMINACIÓ :
2. Composició
b. La Comissió executiva escollirà la o les persones que hauran d’exercir les funcions de coordinació general.


#25

Article 15 Coordinació general local - punt 2
Punt a: substituir “un màxim de 3” per “un mínim de 2”
Punt b: suprimir el punt. Ja queda reglamentat en les funcions de l’Assemblea l’elecció de la coordinació general.