Ideari   Un projecte de país des de tots els territoris


Una societat veritablement inclusiva (2)
Per una gestió pública i sostenible de l’aigua (3)
Cap a un nou model turístic (3)
Recuperar el litoral (2)
Diagnosi de Penedès (2)
Elaboració de forma participativa, democràtica i transparent del Pla Territorial (2)
Cohesió social i territorial (3)
Més inversió pública (5)
Reconeixement de la Vegueria del Penedès (3)
Diagnosi de Ponent (1)
Món rural i nova cultura de l’aigua (3)
Comunicacions i serveis públics de qualitat (1)
Un model sanitari públic català que equilibri tot el territori (1)
Educació i coneixement (1)
Reactivació econòmica i sobirania energètica (2)
Cultura i memòria democràtica (1)
Diagnosi de Regió Metropolitana de Barcelona (6)
Organització i gestió de l’àmbit metropolità (4)
Revertir les desigualtats i la segregació territorial (4)
Polítiques d'habitatge i de sòl (3)
Espais per a l’activitat (3)
Valoritzar els espais naturals i espais agrícoles metropolitans (5)
Gestió pública dels recursos naturals i de l'energia (1)
Protecció dels recursos culturals propis (2)
Priorització i millora de la mobilitat col·lectiva (6)
Moviments socials i ciutadania activa (2)
Àrea Metropolitana (2)
Recupera eines de treball com el Pla de Barris (3)
Treballar per reduir l'impacte negatiu de les grans infraestructures (1)
Problematica Entitats Municipals Descentralitzades (2)