Priorització i millora de la mobilitat col·lectiva

regió-m-barcelona

#1

Evitar l’especialització territorial dels espais de residència, activitat o serveis. Cal promoure teixits urbans compactes i complexos, en els que s’hi desenvolupin diversitat d’usos de manera que la mobilitat sigui un dret i no una obligació. Millorar el transport públic i facilitar els modes no motoritzats. Cal fer una gestió intel·ligent de la mobilitat privada, la promoció de les formes de gestió del trànsit, el vehicle compartit i dels nous vehicles menys contaminants. Des d’aquesta concepció sostenible del territori, calen un conjunt d’actuacions que corresponen bàsicament a la xarxa ferroviària, com la més avantatjosa per servir de forma eficient i sostenible una àrea urbana densa amb un alt nivell d’ocupació. Entre les noves infraestructures ferroviàries, cal millorar la comunicació interna de la regió, amb les ampliacions de la xarxa de metro, tramvia; les noves línies de rodalia amb les correccions dels actuals impactes en el seu pas per determinades ciutats metropolitanes i conseqüentment amb els respectius soterraments, i amb les extensions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com realitzar les actuacions necessàries per minimitzar l’impacte que les vies ràpides provoquen en alguns municipis de la regió metropolitana (Badalona, Sant Adrià).


#2

Un servicio de transporte público de ferrocarril, que una las dos capitales de comarca Vallés Occidental y Oriental. Y la comunicación hacia la universidad autónoma de Bellaterra. Polinyà puja al tren


#3

Absolutament d’acord, però, vaja, és que podem anar molt més lluny en l’exigència mínima: la PTP ho té ben definit de fa anys i en una xarxa nacional de gran magnitud.
Gestió a atorgar a FGC, naturalment. Això és una companyia seriosa, i no allò de RENFE-ADIF.
Advoco també per la coherència de tot el sistema públic per carretera, entretant, molt més barat i exigible des d’ara mateix (el Tripartit ja el deixà ben definit, també, abans de la crisi)


#4

Per al Barcelonés Nord resulta absolutament necessari executar una important Inversió i gestió directa de la xarxa de rodalies. Accions per a permeabilitzar les vies de ferrocarril de la línia de Rodalies 1. Ampliació i interconexió de la xarxa del tramvia. Ampliació de la línia 4 de metro i finalització i posada en marxa de la línia 9/10.


#5

Muchos barrios de los grandes pueblos del Vallés quedan lejos de las estaciones de tren y no suele haber transporte público que los conecte.
Si queremos evitar el uso del coche para acceder a Barcelona, creo que es necesario, no solo aumentar la frecuencia de los trenes, sinó facilitar también la disponibilidad de una zona de parking junto a las estaciones.


#6

Caldria també intensificar la cració de nòduls d’intermodalitat. Millorar la connexió entre els diversos serveis de transport públic i les interconnexions i freqüències de les xarxes de rodalies i ferrocarils. Fer realitat la via bus VAO. Un sistema tarifari basat en la distancia dels trajectes a l’estil d’algunes ciutats europees.