Més inversió pública

penedés

#1

Cal que el Penedès tingui nivells d’inversió pública adequats, especialment per dotar-lo dels serveis i equipaments necessaris que garanteixin l’exercici real dels drets a la salut, a l’educació i a l’atenció social, i que hauran de preveure l’atenció a una població cada cop més envellida. Uns serveis i equipaments organitzats d’acord amb les necessitats del territori (que combina els petits nuclis de població, les urbanitzacions, els pobles mitjans i les viles i ciutats), que contrarestin les conseqüències de la crisi urbanística, conseqüència de l’aposta del totxo i platja, la precarització de la població i la destrucció del teixit industrial i que funcionin de forma democràtica, participativa i transparent, assegurant el rendiment de comptes. En aquest sentit, també és necessari disposar d’òrgans de govern supramunicipal més transparents, on la ciutadania puguem veure reflectides les nostres demandes.


#2

Hace falta invertir en el tejido productivo para evitar que los jóvenes tengamos que huir a Barcelona a trabajar, estudiar o simplemente hacer vida social. La poca disponibilidad de trabajo y la precariedad de este, hace que cada vez más frecuentemente nuestros jóvenes se tengan que ir a la periferia de Barcelona o alrededores. Potenciemos el trabajo y consumo local, la inversión de pequeñas y medianas empresas dentro de nuestros municipios, la creación desde los consistorios de planes de alquileres para jóvenes para evitar que estos recurran al barnocentrismo.


#3

Necesitamos un Hospital con las infraestructuras adecuadas para la población que somos. Un transporte público que no dejen ‘‘tirados’’ a los ciudadanos que no viven en Vilanova para acudir al hospital de forma rápida y efectiva. No hay nada mejor para que unas poblaciones estén totalmente cohesionadas que la disposición de infraestructuras públicas que unan a estas poblaciones, ya que lo que nos aleja son las barreras que hoy en día disponemos para obtener servicios públicos en las demás poblaciones.


#4

Proposta d’addició: Malgrat l’existència de la carretera C15 que connecta les ciutats d’Igualada-Vilafranca-Vilanova i la Geltrú, la connexió entre els diversos territoris de la vegueria es veu pràcticament reduïda a l’ús del vehicle privat ja que hi ha una pèssima connectivitat mitjançant transport públic (autobús i ferrocarril) entre els principals sistemes urbans (Sitges-Vilanova, Vilafranca, El Vendrell, Conca d’Òdena) de la Vegueria Penedès. És necessària una bona xarxa de transport públic, que superi l’actual model radial basat en les connexions amb les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. A mitjà termini caldria plantejar la recuperació del projecte de l’eix transversal ferroviari (ETF).

Pel que fa a l’activitat econòmica, és imprescindible consolidar la diversificació productiva, tot consolidant sectors tradicionals (com el vitivinícola, turístic, tèxtil o adober) i fomentant activitats emergents (TIC, logística,…).

Així mateix, cal seguir potenciant els centres universitaris (Escola d’Enginyeria/Centre tecnològic de Vilanova i la Geltrú, Campus Universitari d’Igualada, Facultat d’infermeria de Comaruga (El Vendrell)).


#5

Donat que en els derrers anys les úniques inversions que ha fet la Generalitat de Catalunya en Piera i la resta de la comarca de l’Anoia han sigut pel manteniment del FGC i, per tant, actualment des de l’Anoia ens veiem com els grans oblidats en inversions. Hem de recordar que en el període de govern del tripartit (2004-2009) les inversions van ser de 45 milions de mitjana en comparació als actuals 8 milions; A continuació faré aportacions des del punt de vista de la situació del municipi de Piera (Anoia):

MOBILITAT / TRANSPORTS

  • ​Atès que els deplaçaments són cap a Barcelona en la seva majoria per qüestions laborals i educatives, s’hauria d’estudiar el desdoblament ​de la ​via ​de ​tren​ FGC, això és demana des de tota la comarca ja que el temps de trayecte es veu incrementat a causa de les contínues aturades en les estacions per esperar al tren que ve en contra direcció. Mentrestant, caldria invertir en l’ampliació de les lines de bus que connectin amb Martorell i Sant Sadurini per enllaçar amb Rodalies.

  • Desdoblament necessari de la B-224 entre Capellades - Piera - Martorell per raons de seguretat.

ÀMBIT ADMINISTRATIU / CAPITALITAT

​​​​- És necessari que per tota tasca administrativa s’hagi de passar per la capital? S’hauria d’invertir en descentralització de l’administració pública.

​- Els ciutadans de la comarca de l’Anoia i, concretament Piera, han estat i continuen estan patint els efectes de la crisi i, desgraciadament sempre estem en els primers lloc de comarques amb més índex d’atur. Tot això ho han viscut sense cap tipus d’inversió per part de la Generalitat en Polítiques d’Habitatge, les quals són clau per millorar les condicions de vida del nostres ciutadans. Per això seria primordial invertir per crear una Política d’Habitatge a nivell comarcal feta per i des del poble.

​​​​- Major ​Inversió ​per fer ​atendre la rural​itat dels molts municipis de la comarca​ que potser no serà rendible econòmicament però sí ​obligat ​socialment​. L’Anoia té municipis molt diversos, gran part d’ells són de territori molt extens i població dispersa.

  • ​Pels municipis que estiguin immersos en POUMs: La Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central no entra a valorar ​la ​sostenibilitat ni ​la ​viabilitat econ​ò​mica​ del POUM​​, pel que desprès de ​anys d’estar aprovats, els projectes esdevenen irrealitzables sense que cap adminisatració fora de l’ens municipal vetili pel compliment programa. S’hauria d’incidir més en invertir arrel de les característiques de cada territori, no per complir normativa o dir que s’han aprovat projectes, que ni s’ha preguntat al municipi quins són els prioritaris.

EDUCACIÓ:

​- ​Aquest punt va lligat al de Mobilitat/ Transports ja que es refereix al trànsit en hores d’entrada / sortida de centres escolars d’Educació Obligatoria: Des de fa temps es demana el reconeixment de la ​Singularitat ​de municipis extensos com Piera pel ​Transport ​Escolar anomenat No Obligatori, aquest municipi es troba en la situació de tenir un terrotori molt extens amb 19 urbanitzacions que estan força allunyades dels centres escolar i els alumnes veuen com des d’Hostalets de Pierola, que està a 1,5 km, per llei tenen Transport Escolar gratuït per ser un municipi sense centre escolar propi i tampoc paguen menjador escolar, en canvim i si venen de la Fortesa (urbanització de Piera), hi ha 15 km i no tenen dret ni al Transport Escolar ni menajdor gratuïts.

​​- Instituts publics​ necessaris que mai es construeixen. Els alumnes han de desplaça​r-se fora ​del municipi, ja que els instituts del municipi estàn sobresaturats d’alumnes, condicionats pel poc espai que tenen.

MEDI AMBIENT

​- És necessaria la inversió en la protecci​ó​ de les lleres dels rius.​
​​- Cal partides per potenciar el manteniment dels boscos, inclosos els particulars o cedits a la Generalitat de Catalunya.
​​​​- ACA: ​En el tema de la depuració d’aigües residuals calen ​inversions en depuradores (competència de la Generalitat de Catalunya). ​ A Piera portem 2M€ ​invertits en varies i ni tan sols pa​g​uen el manteniment.

​MODEL PREVENTIU DE SEGURETAT​

  • Durant la nit, per a tota la comarca només es disposa de dos cotxes del Mossos​. Proposem que ​a l’Anoia ​S​ud vinguin d​e​ Sant Sadurni (que estan a 15 minuts i no a 30 com tenim els d’Igualada). S’ha demanat varies vegades però diuen que ara son unitats administratives diferents. Si som vegueria, seriem la mateixa.