Revertir les desigualtats i la segregació territorial

regió-m-barcelona

#1

A l’espai metropolità, variable quant a intensitat, és on més es manifesten les desigualtats socials, que s’acaben traduint en desigualtats territorials, per la proximitat física entre diferents classes socials, però també es produeixen desigualtats d’accés a drets bàsics en territoris més allunyats al centre metropolità i a altres centres urbans qualificats. S’han de fer polítiques per revertir aquestes situacions, prioritzant l’acció pública sobre els territoris més desafavorits, per tal de fer efectius els drets amb fets i fixar població, que d’altra manera també resultarà expulsada o exclosa.


#2

Descentralitzar les comunicacions unidireccionals amb Barcelona i crear de noves amb els municipis transfronterers, millorant les infraestructures i creant de noves


#3

Jo crec que en LLuís Torrens fins i tot estarà d’acord amb què hem d’arribar a donar carta de naturalesa real als diversoso centre metropolitans que ja existeixen, molt ben comunicats amb el centre de a capital, però força menys amb altres perifèries metropolitanes, i que les infraestructures que ens calen són autobusos en xarxa més enllà de Barcelona (fàcil d0implementar i ja dissenyats), un sistema de Rodalies que és urgent que posem a l’hora en inversió, gestió directa i que neutralitzi l’efecte negatiu que han suposat les rondes B-10, B-20 i B-30 (no necessitem la B-40 !!), carrils VAO, sobretot a la B-23 (per quatre xavos) i trens transversals entre els vallesos i la resta de comarques de la Regió de Barcelona. És una de les urgències del nostre estat del benestar, avui tirant decididament al malestar.
De cap manera podrem tenir-ho sense una administració absolutament nacional.


#4

l’Àrea Metropolitana i el Barcelonès Nord ha patit la crisis i les retallades com cap altre territori. Creiem que accions com les d’invertir en l’educació pública revertint la situació de escoles enquistades en barracons i la implantació de la Renda Garantida Ciutadana suposarien per aquest territoris un seguit d’accions molt positives.